Nieuw GAS-reglement politiezone Brakel

De gemeenten van de politiezone Brakel, Horebeke, Maarkedal en Zwalm stelden een nieuw gezamenlijk ontwerp van algemeen politiereglement op, het zogenaamde GAS-reglement (Gemeentelijke Administratieve Sancties). Vanaf 1 mei is dit nieuwe reglement in werking getreden.
Een gemeentelijke administratieve sanctie is een straf, meestal een boete, die een gemeente kan opleggen voor inbreuken op zijn gemeentereglement. Het is op die manier een instrument om op lokaal niveau een antwoord te bieden aan de problematiek van openbare overlast. De sancties zijn voorzien in de wet van 24 juni 2013. De 4 gemeenten uit de politiezone hebben er samen voor geopteerd gebruik te maken van deze mogelijkheid en bepaalde inbreuken via administratieve sancties te sanctioneren. De 4 gemeenteraden keurden het reglement dan ook goed.  Het parket van de procureur des Konings te Gent gaf gunstig advies over dit algemeen politiereglement.
De bepalingen van het GAS-regelement zijn enkel van toepassing op meerderjarigen. De gemeentebesturen doen beroep op de provinciale sanctionerende ambtenaren.  Maar er zijn ook inhoudelijke verschillen met het vorige GAS-reglement uit 2010. Allereerst hebben alle gemeentes uit de zone nu een uniform reglement. Daarbij komt ook dat het reglement veel eenvoudiger en minder uitgebreid is en het aantal mogelijke sancties beperkter is gemaakt. De GAS-reglementering komt door haar af en toe overdreven, absurde regeltjeskunst negatief in het nieuws. De vier gemeenten willen met dit GAS het Graag Aangenaam Samenleven benadrukken.
Je kan het volledige reglement vinden op GAS-reglement 


            Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory