Nieuw retributiereglement hulpverleningszone Vlaamse Ardennen

De hulpverleningszone Vlaamse Ardennen, beter gekend als de brandweer, vraagt de aangesloten gemeenten haar nieuw retributiereglement kenbaar te maken.

In bijlage vind je het.

Volgende interventies zijn BTW-plichtig waardoor er op de basisprijs 21% BTW dient gerekend te worden:

  • Verwijderen van bijen- en wespennesten
  • Opruimen van oppervlakten
  • Bestrijding van vervuiling en het vrijkomen van gevaarlijke stoffen


 


            Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory