Ondertekening riviercontract Zwalmbeek

Op maandag 28 juni 2021 ondertekenden het lokaal bestuur Zwalm, de Provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Overheid, de gemeenten Horebeke en Zottegem, Solva, Boerennatuur Vlaanderen, het Algemeen Boerensyndicaat Vlaanderen en de Boerenbond het riviercontract voor het stroomgebied van de Zwalmbeek. Daarmee engageren ze zich om samen aan de slag te gaan met maar liefst 43 acties die de overstromingsrisico’s in het stroomgebied zullen helpen beperken. 
 
43 acties 

De 43 acties omvatten een brede waaier aan thema’s en concentreren zich op verschillende sporen. In de eerste plaats zijn er aantal concrete infrastructuurwerken aan de waterlopen uitgewerkt zoals het openleggen van de Wijlegemse Beek in Munkzwalm en het vergroten van de koker aan de Hoogstraat in Nederzwalm, een reeds lang gekend knelpunt. Daarnaast zijn er een aantal acties die inzetten op preventie. Een actie focust op de rol van ruimtelijke ordening waarbij de drie gemeenten de opmaak van een stedenbouwkundige verordening en beleidskader zullen onderzoeken om de wateroverlastproblematiek te verminderen. Ook zijn er enkele acties die zoeken naar oplossingen om erosie en de droogteproblematiek in het stroomgebied te verminderen. Ten slotte wordt de opgestarte dialoog en communicatie verder gezet. Zo wordt er bijvoorbeeld een meldpunt voor de waterlopen opgezet door de gemeenten en zal sensibiliserend gewerkt worden rond het belang van een goed gebruik van oevers die grenzen aan tuinen.


Wat gebeurt er na de ondertekening van het riviercontract? 

Gedurende anderhalf jaar werd door waterbeheerders, overheden, inwoners en andere partners via de Zwalmbeekfora, online campagnes en ateliers gezocht naar concrete maatregelen die het overstromingsrisico verder kunnen verminderen. De officiële ondertekening en presentatie van het riviercontract vormt de start van de volgende fase, namelijk de implementatiefase. De partners engageren zich om ook in de volgende fase de dialoog verder te zetten. 
 


 


            Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory