Openbaar onderzoek ontwerp stroomgebiedbeheerplannen 2022 – 2027

  Facebook  Twitter  Email  Print

Water is onmisbaar in ons dagelijks leven! Daarom wordt het beheer ervan zorgvuldig gepland. We willen dat graag samen met jou doen: neem daarom deel aan het openbaar onderzoek!

Van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021 kan je jouw mening geven over de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027 die je hier kan nalezen. Je kan jouw opmerkingen geven via het digitaal inspraakformulier of schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen. 
Alle opmerkingen en adviezen worden in overweging genomen bij de voorbereiding van de definitieve ontwerpplannen die aan de Vlaamse Regering zullen worden voorgelegd. Ten laatste op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering vervolgens de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor Schelde en Maas en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen.

De plannen zullen maatregelen en acties bevatten voor een verbetering van het grondwater en oppervlaktewater en voor de bescherming tegen overstromingen en droogte.
Ook de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die vastleggen hoe en wanneer het afvalwater van alle huizen in Vlaanderen gezuiverd wordt, zijn in de stroomgebiedbeheerplannen opgenomen. De stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas bestaan uit verschillende delen. Naast een beheerplan voor de Vlaamse delen van de stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas, is er een maatregelenprogramma en zijn er deelplannen voor de elf bekkens en voor de zes grondwatersystemen in Vlaanderen.

Op www.volvanwater.be krijg je een overzicht van de plandelen en acties die voor onze gemeente relevant zijn. Via geoloketten kom je te weten welke acties in onze buurt gepland zijn of hoe het afvalwater in jouw straat gezuiverd wordt. Je vindt er ook bijkomende documentatie over de plannen.