Preventie overstromingsschade

Niet alle wateroverlast zal in de toekomst vermeden kunnen worden. Door maatregelen aan je huis kan je zelf schade vermijden.
Het riviercontract Zwalmbeek kondigde op het 2e Zwalmforum aan, in te zetten op ondersteunen en informeren van inwoners in overstromingsgebied
 
De Vlaamse Milieumaatschappij start in het kader daarvan met het project ‘Preventie overstromingsschade’.
Het doel van dit project is om gepersonaliseerd advies te bieden aan eigenaars van getroffen woningen door overstroming. 
Dit advies gebeurt op basis van een plaatsbezoek aan de woning door deskundigen. Daarna wordt een individueel voorstel met maatregelen om toekomstige overstromingsschade aan de woning te beperken of te voorkomen, opgemaakt. Hier zit ook een kostenraming bij om de maatregelen uit te voeren. 
 
Al wie woont op een locatie met gekend overstromingsrisico, kreeg in juni 2020 een brief met uitnodiging om in te schrijven voor advies.
Ook wie geen brief heeft ontvangen, maar reeds te kampen had met overstromingsproblemen of er in de toekomst verwacht, mag zich inschrijven.
 
Inschrijven kan nog tot 15 juli via de website van preventieoverstromingsschade, via mail naar watertoets@vmm.be of telefonisch op 02 214 21 11.
Vermeld steeds je adres en telefoonnummer. 
 


            Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory