Project Noordlaan

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft de gemeente Zwalm ingelicht over de op stapel staande plannen en projecten op gewestwegen die op het Zwalms grondgebied gelegen zijn.
Hierbij de stand van zaken (eind juni 2019) betreffende de Noordlaan: 

  • De aanleg van de collector tussen ’t Hoofd en de Zwalmbeek door Aquafin, in samenwerking met AWV en de gemeente Zwalm:
    De aanbesteding is wenselijk voor het eind van dit jaar. De start van de werken zou dan ten vroegste voorzien zijn in het voorjaar 2020. De weg wordt dan volledig afgesloten, vermits de rioleringen onder de rijweg worden aangebracht. De aangelanden zullen wel hun huizen/zaken kunnen bereiken.

  • Na afloop van deze werken wordt de ‘duiker’ van de Zwalmbeek vervangen. De aanbesteding is voorzien in 2020, de uitvoering in 2020/2021.
    Om technische redenen kunnen deze werken niet gelijktijdig met de heraanleg van de Noordlaan plaatsvinden. Op verzoek van het gemeentebestuur van Zwalm bespreekt AWV de mogelijkheid van een voetgangers- en fietsersbrug tussen Noordlaan en Zuidlaan voor de duurtijd van de werken.

  • Het Agentschap Wegen en Verkeer zal gelijktijdig met het dossier Noordlaan de markeringen aan het kruispunt ’t Hoofd aanpassen ten voordele van de fietsvriendelijkheid en -veiligheid.
    Ook de overgang van het fietspad van de Noordlaan met de Zuidlaan, ter hoogte van de Gaverbosdreef zal veiliger worden uitgewerkt.

Alle vermeldingen van timing zijn uiteraard afhankelijk van het vlot verloop van alle procedures.  


            Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory