Publieke raadpleging startnota gemeentelijk RUP woonuitbreidingsgebied Rozebeke

 
Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente  Zwalm organiseert van maandag 1 juni 2020 tot en met donderdag 30 juli 2020 een publieke raadpleging over het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) woonuitbreidingsgebied Rozebeke.  In uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan goedgekeurd op 23 mei 2013 besliste de gemeenteraad op 20 juni 2019 tot de opmaak van een RUP voor het herbestemmen van het woonuitbreidingsgebied in Rozebeke naar een openruimtebestemming. 
Rozebeke is een niet-geselecteerde kern in het buitengebied.  Bijgevolg is een kernversterkende ontwikkeling door de invulling van het woonuitbreidingsgebied niet aan de orde. 
Van maandag 1 juni 2020 tot en met donderdag 30 juli 2020kunnen de start- en procesnota geconsulteerd worden na afspraak (wegens corona) op het gemeentehuis, dienst omgeving – stedenbouw, Zuidlaan 36 9630 Zwalm of digitaal via deze link.
Op de documenten kunnen reacties geformuleerd worden uiterlijk tegen donderdag 30 juli 2020 (laatste dag publieke raadpleging).  Dit kan aangetekend per post, via afgifte op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs of via email naar stedenbouw@zwalm.be
 
Op woensdag 24 juni 2020 wordt van 17  tot 21 u. een participatiemoment in de vorm van een infomarkt georganiseerd in de grote raadzaal van het gemeentehuis. Omwille van de maatregelen die van kracht zijn tegen de verspreiding van het coronavirus opteren we ervoor dit op afspraak te laten doorgaan. Je reserveert je tijdsblok via deze pagina. Je meldt je op 24 juni aan op het aangegeven uur, aan de ingang van de grote raadzaal. Vervolgens krijg je de gewenste info en mogelijkheid tot het stellen van vragen over de start- en procesnota. De raadzaal verlaten doe je via de uitgang van het gemeentehuis ter hoogte van de parking Decoenestraat. Lukt het niet om digitaal te reserveren of zijn alle tijdssloten reeds bezet, neem dan contact op met onze centrale infolijn 055 49 91 91. Je wordt dan telefonisch verder geholpen.  


            maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory