Vaststelling blauwalgen op de Zwalmbeek: captatieverbod

De gouverneur van onze provincie ondertekende vandaag een besluit met totaal captatie- en recreatieverbod uit de Zwalm 1e categorie op grondgebied van Zwalm, Zottegem en Oudenaarde omwille van blauwalgen.
 
De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) liet aan de gemeente weten dat er door de VMM blauwalgen vastgesteld werden op de Zwalmbeek. De analyses hebben bevestigd dat het over blauwalgen gaat (een lichte-tot matige bloei van Phormidium, dit is een bentische soort die in pakketten kan loskomen en dan aan het wateroppervlakte komt drijven. Het is een potentieel toxische soort.). De blauwalgen werden vast gesteld op meerdere locaties langs de Zwalm 1° cat (Opwaarts Biestmolen, afwaarts Klein Zwitserland en opwaarts Zwalmmolen).

Blauwalgen of cyanobacteriën kunnen massaal tot ontwikkeling komen in eutroof water bij temperaturen tussen 20 en 30 °C. Normaal gebeurt deze ontwikkeling niet in stromende wateren, maar gezien de aanhoudende droogte van de laatste maanden, was er zo goed als geen stroming meer op veel waterlopen, waardoor optimale omstandigheden ontstonden voor de ontwikkeling van deze bacteriën.

Bij bloei vormen de bacteriën een drijflaag, die zichtbaar wordt als een blauwgroene tot roodbruine, olieachtige laag, drijvend op het wateroppervlak. Als de cyanobacteriën volop bloeien en de drijflaag dikker wordt, dan drijven de cyanobacteriën dichter bij elkaar en vormen ze een stinkende brij. De blauwalgen sterven dan massaal af en scheiden giftige stoffen af: toxines, in onze streken voornamelijk microcystines. Deze giftige stoffen kunnen bij hoge concentraties schadelijk zijn voor mens en dier.

Gezien sommige blauwalgen giftige stoffen afscheiden, kan het gebruik van dit water ernstige gezondheidsverschijnselen veroorzaken bij mens en dier. Het is dus ten stelligste afgeraden dat mens en dier met het water van de Zwalm in aanraking komt.

Meer info over blauwalgen vind je op https://www.vmm.be/tips/wat-te-doen-bij-blauwalg en http://kwaliteitzwemwater.be/nl/gezondheid/cyanobacterien

Gezien de weersvoorspellingen aangeven dat de komende dagen verder nagenoeg droog zullen zijn, kunnen deze problemen nog een tijdje aanhouden.


 


            Sitemap   Meldingen   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory