Verbod afhaal of levering aan huis door niet-professionelen

Een occasionele niet-commerciële verkoop mag georganiseerd worden mits respect voor alle geldende corona-regels op moment van de verkoop en zoals o.a. vervat in de geldende FAQ die u vindt op  https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/( inzonderheid de regels inzake aanbieden van goederen door verenigingen en ondernemingen aan particulieren ). ( update 29.01.2021 )
 


            Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory