Verkeersmaatregelen wegenwerken Wijlegem tot 28.02

  Facebook  Twitter  Email  Print
Naar aanleiding van dringende herstellingswerken van de rijweg in Wijlegem zullen vanaf 12.02.2019 tot en met 28.02.2019 volgende politiemaatregelen van kracht zijn:
1° verbod voor alle verkeer in beide richtingen in Wijlegem vanaf de aansluiting met de Molenberg tot aan de aansluiting met de Paalweg;
2° wegomlegging:
- het verkeer komende vanuit de Molenberg: Moldergem, Franskouter;
- het verkeer komende vanuit de Paalweg: Wijlegem, Franskouter, Moldergem.

Aan de aannemers werd gevraagd om de bewoners van de betrokken straten tijdig van deze beslissing in te lichten.