Werken N415 & doorgang Meilegemstraat

N415: nieuwe fietspaden Beerlegemsebaan
 
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op maandag 27 mei met het vernieuwen van de fietspaden op de Beerlegemsebaan (N415), tussen het kruispunt ‘t Hoofd’ (N46) en de kerk van Beerlegem. In totaal komt 4 km nieuw fietspad om het rijcomfort te verbeteren. Tegelijk verbetert de aannemer op enkele plaatsen de afwatering en tussen kruispunt 't Hoofd en Koornbloemstraat vervangt hij de kasseistrook door een onverharde groenzone. Op die manier wordt het wegbeeld versmald en dit zou een snelheidsremmend effect beogen. De werken gebeuren in twee fasen zodat het verkeer richting Gent altijd langs de werfzone kan rijden. Het verkeer richting Zottegem volgt een omleiding. Fietsers en voetgangers kunnen langs de werf. De werken zullen klaar zijn voor het bouwverlof, in juli 2019. 

Fasering en omleiding
De werken gebeuren in twee fasen.

Fase 1: van 27 mei tot midden juni
De aannemer werkt op de rijrichting Zottegem en zijn de Paulatemstraat en Kasteeldreef afgesloten aan de N415. 

Het verkeer richting Gent rijdt langs de werfzone.
Het verkeer richting Zottegem rijdt om via Saksenboomstraat, Meilegemstraat, Lindestraat, Schoolstraat (N435) en Latemdreef (N46). Deze situatie blijft zo gedurende de ganse periode van de werken.
Voetgangers kunnen door langs de werfzone en ook de fietsers rijden langs de werfzone over een dubbelrichtingsfietspad. 
 
Fase 2: midden juni tot bouwverlof (juli 2019)
Daarna wisselt hij van kant en werkt hij op de rijrichting Gent. Vanaf dan zijn de zijstraten Koornbloemstraat, Oudenweg en zijstraat Beerlegemsebaan zijn afgesloten aan de N415. 

Het verkeer richting Gent blijft altijd mogelijk en rijdt langs de werfzone.
Het verkeer richting Zottegem rijdt om via Saksenboomstraat, Meilegemstraat, Lindestraat, Schoolstraat (N435) en Latemdreef (N46). Deze situatie blijft zo gedurende de ganse periode van de werken.
Voetgangers kunnen door langs de werfzone en ook de fietsers rijden langs de werfzone over een dubbelrichtingsfietspad. 
 
Ook de haltes van De Lijn worden tijdelijk aangepast. De betrokken lijnen zijn 45 en 81. Voor meer info kan je terecht op de website van De Lijn.
 
Aanpassingen Meilegemstraat - Lindestraat
Naar aanleiding van deze werken en de daarmee gepaard gaande omleiding worden maandag 27 mei, verspreid over de volledige lengte van de Meilegemstraat, twee eilanden en drie asverschuivingen door de gemeentediensten aangebracht. 
Het betreft een proefopstelling waarbij de gemeente de door de gemeenteraad goedgekeurde zone 50 in betere banen wenst te leiden alsook in te spelen op deze omleiding van de werken Beerlegemsebaan.

Er worden eilanden voorzien aan de overzijde van de Saksenboom Feestzaal en komende van de Lindestraat in het begin van de Meilegemstraat ter hoogte van het rechte stuk rijweg. De asverschuivingen worden voorzien halverwege de Meilegemstraat tussen de Saksenboomstraat en de Beekmeers, ter hoogte van de voormalige pastorij van Meilegem en voorbij de Oude Scheldestraat richting Lindestraat ter hoogte van het rechte stuk rijweg.
 
Aanvullend op de beslissing van de gemeenteraad betreffende het invoeren van een zone 50 in de Meilegemstraat werd een besluit burgemeester opgemaakt met tijdelijke opheffing van zone 70 en wijziging naar zone 50 voor het einde van de Lindestraat (vanaf de zijstraat Kouterken) in aansluiting met de Meilegemstraat (zijstraat Beekmeers). 
Deze opheffing en wijziging blijft van kracht tot het einde van de werken aan de Beerlegemsebaan. 
 
 

Meer info over deze proefopstelling: Dienst Mobiliteit, T 055 48 05 81

 

 


 


            Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory