Zitdag aangifte personenbelasting 11 mei

Heb je hulp nodig bij het invullen van je belastingaangifte of heb je vragen voor de belastingdeskundige? Kom dan op 11 mei naar de zitdag van de FOD Financiën. 
Indien je een afspraak hebt, helpt een expert je graag verder met de belastingaangifte voor personenbelasting. 
 

Praktisch:

 • maandag 11 mei 2020, van 9 tot 12 u.
 • Enkel op afspraak via 055 49 91 91
 • In de kleine raadzaal van het gemeentehuis, Zuidlaan 36, 9630 Munkzwalm, aanmelden aan het onthaa§  
 • De plaatsen zijn beperkt. Leg dus tijdig je afspraak vast.
 • 1 afspraak betekent 1 aangifte, geen aangiftes van zelfstandigen

Om alles vlot te laten verlopen, breng je volgende documenten mee:

 • Identiteitskaart
 • De aangifte
 • Alle inkomstenfiches ( loonfiches, vakantiegeld, pensioen, vervangingsinkomsten, …)
 • Alle bewijzen van aftrekbare uitgaven (pensioensparen, leningen, levensverzekering, kinderopvang, …)

Opgelet!  

 • Kom je voor een andere persoon dan jezelf naar de zitdag, breng dan een kopie van de identiteitskaart en een volmacht van deze persoon mee.
 • Personen die vrijgesteld zijn van aangifte en die een voorstel ontvangen in een witte envelop hoeven niet langs te komen. Controleer het voorstel en indien het correct ingevuld is kan je gewoon het antwoordformulier met de bewijsstukken opsturen. 


            Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory