Budget/meerjarenplan

Wat is een budget/meerjarenplan ?

Het budget geeft de raming weer van alle ontvangsten en uitgaven die in de loop van een jaar kunnen worden gedaan.
In het budget wordt een onderscheid gemaakt tussen expoïtatie (ontvangsten en uitgaven) en investeringen (ontvangsten en uitgaven).
Het meerjarenplan bevat de prognoses voor de toekomst (tussen de 6 en 3 jaren vooruit).
Budget en meerjarenplan bestaan steeds uit een beleidsdeel (doelstellingen, acties), een financieel deel (budgetramingen) alsook een toelichting.
Er moet steeds aan 2 evenwichtsvereisten worden voldaan, nl. een positieve autofinancieringsmarge (meer exploïtatie-ontvangsten dan exploItatie-uitgaven) en een positief kassaldo.
Het budget worden jaarlijks voorgelegd aan de gemeenteraad voor goedkeuring. Het budget moet uiteraard ook steeds passen in het meerjarenplan.
Het huidige meerjarenplan loopt van 2014 tot en met 2019 en wordt jaarlijks geactualiseerd.
Budget alsook meerjarenplan zijn openbare documenten. Elke burger kan deze komen inkijken bij de financieel beheerder. Hieronder vind je de integrale documenten maar ze zijn ook volledig inkijkbaar en raadpleegbaar bij de financieel beheerder.
 

 
Budget_2018.pdf
(3,09 MB)
 
            Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory