Het meerjarenplan

Wat is een meerjarenplan ?

Het meerjarenplan geeft de raming weer van alle ontvangsten en uitgaven die in de loop van de komende jaren kunnen worden gedaan. 
In het meerjarenplan wordt een onderscheid gemaakt tussen expoïtatie (ontvangsten en uitgaven) en investeringen (ontvangsten en uitgaven).
Het meerjarenplan bevat de prognoses voor de toekomst (tussen de 6 en 3 jaren vooruit).
Het meerjarenplan bestaat steeds uit een beleidsdeel (doelstellingen, acties), een financieel deel (budgetramingen) alsook een toelichting.
Er moet steeds aan 2 evenwichtsvereisten worden voldaan, nl. een positieve autofinancieringsmarge (meer exploïtatie-ontvangsten dan exploItatie-uitgaven) in het laatste prognosejaar  en een jaarlijks positief  budgettair resultaat.
Het meerjarenplan worden minimaal jaarlijks ge-update en steeds voorgelegd aan de gemeenteraad/OCMW-raad voor goedkeuring.
Het meerjarenplan is een openbare document. Elke burger kan deze komen inkijken bij de financieel directeur. 
 
 
            Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory