Rekening en doelstellingenrealisatie

De rekening is de verantwoording op financieel en beleidsmatig vlak van het gevoerde beleid van het voorbije jaar. Dit allemaal ook onder het motto: "zeg wat je doet, doe wat je zegt en toon dat je doet wat je zegt”. Naast rapportering over de voortgang van doelstellingen en acties uit ons budget en meerjarenplan is een rekening uiteraard ook een cijfergebeuren en een verantwoording van het gespendeerde geld van de burger. 

Ze wordt opgemaakt door de financieel directeur en jaarlijks goedgekeurd door de gemeenteraad.

Alle rekeningen vanaf 2014 vind je op www.lokaalbestuur.vlaanderen.be.

 
            Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory