Rekening en doelstellingenrealisatie

Wat is de rekening ?

De rekening is de verantwoording op financieel en beleidsmatig vlak van het gevoerde beleid van het voorbije jaar. Dit allemaal ook onder het motto: "zeg wat je doet, doe wat je zegt en toon dat je doet wat je zegt”. Naast rapportering over de voortgang van doelstellingen en acties uit ons budget en meerjarenplan is een rekening uiteraard ook een cijfergebeuren en een verantwoording van het gespendeerde geld van de burger. 
Ze wordt opgemaakt door de financieel beheerder en jaarlijks goedgekeurd door de gemeenteraad.

De recentste rekening vertoont een zeer positief resultaat die toelaat om ook in de komende jaren verder te investeren in onze gemeente met eigen middelen, lage belastingen (in ontvangsten per inwoner bij 10% laagste van Vlaanderen) en zonder opbouw van schulden (er werd sedert 2008 niets geleend door de gemeente). Onze (reeds zeer lage) leningschulden (op lange termijn) daalden ook verder (bij 10% laagste van Vlaanderen).

Rekening 2016:

 
            Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory