Bijzonder comité voor de sociale dienst

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (verder: BCSD) is een nieuw orgaan binnen het OCMW. Het BCSD is vanaf 2019 bevoegd voor: 1° de beslissingen over de toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van individuele steun op het vlak van de maatschappelijke dienstverlening en de maatschappelijke integratie; 2° de bekrachtiging van de beslissingen van de voorzitter van het BCSD Het BCSD kan op eigen initiatief of op verzoek een niet-bindend advies geven aan het college, het vast bureau, de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn over het gemeente- of OCMW-beleid. Het BCSD bestaat uit een voorzitter en 6 leden. De voorzitter is ook van rechtswege schepen en lid van het vast bureau. De vergaderingen zijn niet openbaar. Het BCSD vergadert in Zwalm 3-wekelijks op donderdag.
 

Leden sinds 26/09/2019:
 
Voorzitter comité voor de sociale dienst/toegevoegd schepen 
Bruno Tuybens
voorZwalm

Lid
Teun Dhondt
Open VLD

Lid
Christiaan Kesteleyn
Open VLD

Lid
Marleen Mornie
Open VLD

Lid
Karel De Wagter
voorZwalm

Lid
Nina Roest
voorZwalm

Lid
Bernhard Ardaen
CD&V Plus

 

 

 

 
 


            Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory