College van burgemeester en schepenen / Vast bureau

Het college van burgemeester en schepenen / Vast bureau van Zwalm is samengesteld uit de burgemeester, drie schepenen en de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.
Zo is het voorzien in het decreet lokaal bestuur.
De algemeen directeur woont alle vergaderingen bij. Het college is een collegiaal orgaan. Dit betekent dat het gezamenlijk over alle materies beslissen.
 

Burgemeester

Eric De Vriendt
burgemeester@zwalm.be
Tel: 0473 33 16 14
via coördinaten
EDIT
Bevoegdheden
 • Algemeen beleid
 • Personeel
 • Burgerzaken
 • Veiligheid
 • Openbare werken

Eerste schepen

Patrick Moreels
patrick.moreels@zwalm.be
Tel: 0473 333 404

EDIT
Bevoegdheden
 • Mobiliteit
 • Verkeersveiligheid
 • Fietsinfrastructuur
 • Jeugd
 • Senioren

Tweede schepen

Peter Van Den Haute
peter.vandenhaute@zwalm.be
Tel: 0491 72 40 57

EDIT
Bevoegdheden
 • Erfgoed en patrimonium
 • Toerisme
 • Cultuur
 • Sport
 • Externe communicatie

Derde schepen

Francia Neirinck
francia.neirinck@zwalm.be
Tel:

EDIT
Bevoegdheden
 • Ruimtelijke ordening
 • Natuur, milieuzorg en afvalbeleid
 • Landbouw
 • Klimaatplan
 • Woonbeleid
 • Dierenbeleid

Toegevoegd schepen/voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst

Bruno Tuybens
bruno.tuybens@zwalm.be
Tel: 0475 75 36 74

EDIT
Bevoegdheden
 • Sociaal beleid
 • Financiën
 • Welzijn
 • Lokale Ondernemers

Algemeen directeur

Philip Lefever
Philip.Lefever@zwalm.be
Tel: 055 48 05 83

EDIT
Bevoegdheden
adviseert de gemeenteraad, de OCMW-raad, het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau, het bijzonder comité voor de sociale dienst en de burgemeester op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak


De vergaderingen van een college van burgemeester en schepenen/Vast bureau zijn niet openbaar. Zo is het voorzien in het decreet lokaal bestuur. Het vergadert in principe elke week op donderdag.
 


            Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory