Verkeersmaatregelen Meilegemstraat en Paulatemstraat

Omwille van prangende verkeersproblematieken stelde het schepencollege enige tijd geleden enkele proefopstellingen op, in zowel de Paulatem-, als in de Meilegemstraat.
Inmiddels kwam er heel wat input, ook vanuit de bewonersbevragingen.
Het college zal hieruit een aantal voorstellen en suggesties onderzoeken en uitwerken.
Een aantal oefeningen zijn aan de gang.
Gelet op de vele elementen en de complexiteit van beide dossiers zullen deze daarna worden voorgesteld aan de verkeerscommissie.
Dit is een brede werk- en inspraakgroep, bestaande uit de diverse geledingen zoals scholen, allerlei adviesraden, middenveld, drukkingsgroepen, verkeersdeskundigen, de politie, enz,..
De statuten met de samenstelling van deze commissie werden afgelopen week goedgekeurd op de gemeenteraad.
Deze commissie wordt nu samengesteld en zal over afzienbare tijd haar intrede doen.
Naderhand wordt in consensus advies uitgebracht aan het college, waarna de definitieve besluiten zullen worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
Het is de algemene overtuiging om de zaken zeer goed te onderbouwen, rekening houdende met alle factoren.
Op die manier hoopt het gemeentebestuur tot een duurzame, breed gedragen en serene beslissing te komen.


 


            maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory