Gemeenteraad 23 april : virtuele samenkomst

De voor donderdag 23 april om 20u geplande gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn gaan niet fysiek door in het gemeentehuis maar via een audiovisuele toepassing. Het audiovisuele verslag van die bijeenkomst wordt na de zitting online gezet op ons Youtube-kanaalin kader van de ontsluiting van de vergadering voor het publiek.
De agenda’s van beide vergaderingen vinden jullie door in de kalender de vergaderingen van 23 april te selecteren : https://zwalm-echo.cipalschaubroeck.be/raadpleegomge…/…/show


 


            Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory