Gemeentelijke subsidies voor nieuwe jeugdwerkinitiatieven

Binnen deze afdeling kan een groepje jonge mensen die een nieuwe jeugdbeweging of nieuw jeugdwerk willen oprichten subsidies aanvragen voor het eerste opstartjaar.
             Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory