Sitemap

Navigatie (onder)
Skip Navigation Links.
Navigatie (hoofd)
Skip Navigation Links.
Collapse HomeHome
Collapse Leven en welzijnLeven en welzijn
Collapse BurgerzakenBurgerzaken
Collapse IdentiteitIdentiteit
Elektronische identiteitskaart voor + 12 jarigen (eID - enkel voor Belgen)
Elektronische identiteitskaart voor -12 jarigen (Kids-ID - enkel voor Belgen)
Voorlopige identiteitskaart voor +12 jarigen (enkel Belgen)
Voorlopige identiteitskaart voor -12 jarigen (enkel Belgen)
Identiteitskaart -verlies of diefstal
Identiteitskaart - gebruik en certificaten installeren
Rijksregisternummer
Mijn digitale sleutels - aanmelden bij de onlinediensten van de overheid
Mijn dossier
Gemeentelijke bevolkingsregisters en de privacy
Collapse GeboorteGeboorte
Geboorteaangifte
Geboorte - bijkomende praktische regelingen
Familienaam - toekenning en wijziging
Voornaam - toekenning en wijziging
Aangifte van een doodgeboren kind
Adoptie
Registratie poliovaccinatie
Vaststelling van de afstamming
Gemeentelijke waardebonnen voor jubilarissen, geboortes en viering 100-jarigen
Erkenning van een kind
Genderidentiteit
Collapse RijbewijzenRijbewijzen
Voorlopig rijbewijs
Belgisch rijbewijs
Internationaal rijbewijs
Wat te doen bij verlies, vernietiging of beschadiging van rijbewijs
Collapse Huwelijk/ samenwonenHuwelijk/ samenwonen
Huwelijksaangifte
Huwelijk - voltrekking en ceremonie
Wettelijk samenwonen
Schijnhuwelijk /schijn-wettelijke samenwoonst
Echtscheiding
Huldiging huwelijksjubilea / honderd- en meerjarigen
Gemeentelijke waardebonnen voor jubilarissen, geboortes en viering 100-jarigen
Collapse ReizenReizen
Reispas of internationaal paspoort
Tweede reispas
Reizen met minderjarigen
Reistoelating voor minderjarigen
Ambassades en consulaten
Verhuizen/ adres
Collapse OverlijdenOverlijden
Overlijdensaangifte
Teraardebestelling: begraving - crematie - concessies
Laatste wilsbeschikking: de keuze voor crematie of begraving
Wilsverklaring tot euthanasie
De Zwalmse begraafplaatsen/ begraafplaatsenreglement
Gemeentelijke toelage bij overlijden van een oudstrijder
Donatie menselijk lichaamsmateriaal na overlijden
Afstand lichaam aan de wetenschap
Collapse Afschriften uit de registers van de burgerlijke stand - de DABSAfschriften uit de registers van de burgerlijke stand - de DABS
Meertalig uittreksel uit de huwelijksakte
Uittreksels uit het strafregister
Collapse Uittreksels en afschriften – allerleiUittreksels en afschriften – allerlei
Personenlijsten en statistieken
Genealogische opzoekingen en stamboomonderzoek
Leger - militiegetuigschriften
Wettiging handtekening
Eensluidend verklaren van afschriften
Opzoekingen – adressen en uittreksels door derden
Deeltijds werkloos
Verkiezingen
Collapse Niet - BelgenNiet - Belgen
Reizen als niet-Belg
Verblijf en inschrijving
Nationaliteit
Gegevensbescherming
Collapse Onderwijs en kinderopvangOnderwijs en kinderopvang
Collapse KinderopvangKinderopvang
Diensten voor onthaalouders
Zelfstandige kinderdagverblijven
Zelfstandige onthaalouders
Buitenschoolse kinderopvang
Opvang zieke kinderen, kinderen met een beperking
Babysitdiensten
Lokaal Overleg Kinderopvang
Erkenning Zwalms kinderopvang initiatief
Collapse Onderwijs kleuters, kinderen en jongerenOnderwijs kleuters, kinderen en jongeren
Waar kan je naar school in Zwalm?
Voor ouders van kleuters die starten met school
Gids voor leerlingen in het secundair onderwijs
Studietoelage of schooltoelage - Groeipakket
Zorg voor kinderen en ouders
Cultuuraanbod gemeente Zwalm voor de scholen
Collapse VolwassenonderwijsVolwassenonderwijs
Leerpunt Zuidoost-Vlaanderen
Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender
Collapse GezondheidGezondheid
Collapse Coronavirus - Covid19Coronavirus - Covid19
Samen veilig - Zorg voor jezelf
open en aangepaste dienstverlening
Zwalmparel en GC De Munk
afval
evenementen en activiteiten
scholen en kinderopvang
vakantie en jeugdwerking
handelszaken & recreatieve zaken
(openbaar) vervoer
woonzorgcentra - tehuizen
erediensten en ceremonies
Hulp nodig? Wil je helpen?
FAQ
Gezonde gemeente
Collapse Sociale dienst (OCMW)Sociale dienst (OCMW)
Collapse Budget & schuldhulpverleningBudget & schuldhulpverlening
Budgetbeheer en budgetbegeleiding
Schuldbemiddeling
Collectieve schuldenregeling
Collapse Financiële hulpFinanciële hulp
Leefloon (recht op maatschappelijke integratie)
Verwarmingstoelage
Mantelzorgpremie
Sociale correctie medisch afval
Sociaal telefoontarief
Collapse Wonen en energieWonen en energie
Wijk-werken (vroeger PWA)
Hoe budgetmeterkaart opladen?
Sociaal huren
Huurwaarborg
Verwarmingstoelage
Renteloze lening stookolie
Renteloze lening voor energiebesparende maatregelen
Energiescan aanvragen
Tussenkomst tuinonderhoud
Collapse Tewerkstelling en pensioenTewerkstelling en pensioen
Wijk-werken Vlaamse Ardennen (vroeger PWA)
Werkwinkel / dienstencheques
Pensioenaanvragen
Zelfstandigen in moeilijkheden
Collapse ZorgZorg
Vervoerdienst - Minder Mobielen Centrale
Mantelzorgpremie
Zie je het niet zitten?
Uitleendienst medisch hulpmateriaal
Hulpmiddelen en aanpassingen voor mensen met een beperking
Aanvraag integratietegemoetkoming en/of inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap
Aanvraag parkeerkaart voor personen met een handicap
Sociale correcties voor medisch afval
Collapse Zorg voor kinderen en oudersZorg voor kinderen en ouders
Consultatiebureau voor het jonge kind (Kind en Gezin)
Centrum voor Kinderzorg en gezinsondersteuning
Centrum voor leerlingenbegeleiding
Centrum voor geestelijke gezondheidszorg
Ontwikkeling en revalidatie
Ondersteuningscentrum Jeugdzorg
AWEL (opvoedingstelefoon)
Kind en gezin
Pleegouder of gastgezin worden?
Huis van het kind
Collapse Betaalbare vrije tijdBetaalbare vrije tijd
Vrijetijdspas
Subsidies voor verenigingen actief in de armoedebestrijding
Gebruik en huur laptop
Welzijnschakels Zwalm
Juridisch advies
Rechtenverkenner
Nuttige adressen en telefoonnummers
Collapse Kinderarmoede Kinderarmoede
Tussenkomst warme maaltijden op school
Gebruik en huur laptop
Collapse Werken en ondernemenWerken en ondernemen
Collapse Vacatures bij gemeente en OCMW ZwalmVacatures bij gemeente en OCMW Zwalm
Vrijwilligerswerk
Collapse Tewerkstelling en pensioenTewerkstelling en pensioen
Wijkwerken Vlaamse Ardennen - afdeling Zwalm
Werkwinkel / dienstencheques
Deeltijds werkloos
Pensioenaanvragen
Collapse Landbouw en veehouderijLandbouw en veehouderij
Vaststelling schade aan teelten
Slachtbewijs
Gemeentelijke subsidie voor het inzaaien van groenbedekkers
Veldkanon
Gemeentelijke subsidie voor aanleg en onderhoud van Kleine LandschapsElementen (=KLE's)
Milieuvergunning klasse 1,2 (milieuvergunning) of klasse 3 (milieumelding) nodig?
Collapse Voor ondernemersVoor ondernemers
Milieuvergunning klasse 1,2 (milieuvergunning) of klasse 3 (milieumelding) nodig?
Erkenningscertificaat voor een honden- of kattenkwekerij, een dierenasiel, dierenpension of dierenhandelszaak
Brandveiligheid logies, kinderdagverblijven, centra voor ouderenvoorziening, sociaal-toeristisch verblijf en publiek toegankelijke inrichtingen
Vergunning voor het uitbaten van een taxidienst
Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten
Drankvergunning
Standplaatsen op markten en op openbaar domein
Standplaatsen op kermisactiviteiten
Verplichte wekelijkse rustdag - afwijkingen
Compensatiefonds lokale handelaars bij wegenwerken
Zelfstandigen in moeilijkheden
Vergunningen horecazaak
Handelsgids
Ruimte om te ondernemen
Collapse Noord-Zuid (ontwikkelingssamenwerking)Noord-Zuid (ontwikkelingssamenwerking)
Subsidies voor Noord-zuid activiteiten
11.11.11-actie
Collapse Voor 55-plussersVoor 55-plussers
55+-beurs
Mantelzorgpremie
Vervoerdienst Minder Mobielen Centrale
Seniorenrestaurant
Hulp aan bejaarden
Tussenkomst maaltijd-aan-huis
Zorgnetwerk Zwalm (ZwaZo)
Sociaal telefoontarief
Rustoorden / serviceflats
Seniorenadviesraad Zwalm
55+ Activiteiten
Collapse Hulp- en wachtdienstenHulp- en wachtdiensten
Apothekers
Brandweer
Dierenartsen
Huisartsen
Medische verzorging
Collapse Vrije TijdVrije Tijd
Collapse CultuurCultuur
Collapse Zwalm KluistertZwalm Kluistert
Praktische info
Zwalm Kluistert - cultuurprogramma
Cultuurraad Zwalm
Collapse Gemeentelijke socio-culturele subsidiesGemeentelijke socio-culturele subsidies
Erkenningsreglement verenigingen
Gemeentelijke subsidies socio-culturele verenigingen cultuurraad Zwalm
Gemeentelijke subsidies voor cultuureducatie - vorming
Gemeentelijke subsidies voor buurtcomité's
Collapse Noord-Zuid (ontwikkelingssamenwerking)Noord-Zuid (ontwikkelingssamenwerking)
Subsidies voor Noord-zuid activiteiten?
11.11.11-actie
Zwalmgames
Collapse Betaalbare vrije tijd en vrijetijdspasBetaalbare vrije tijd en vrijetijdspas
Vrijetijdspas
Tussenkomst voor verenigingen die korting vrijetijdspas willen aanbieden
Welzijnschakels Zwalm
Paardenommegang Rozebeke
Buurtcomités
Amateurkunsten
Collapse Bibliotheek Bibliotheek
Lid worden bib Zwalm, enz...?
Bib Zwalm: meer dan alleen boeken
Collapse Jouw Zwalmse bibliotheek onlineJouw Zwalmse bibliotheek online
Catalogus
Aanwinsten
Reserveren, online verlengen, suggesties doen, ... via Mijn Bibliotheek
Internet en pc gebruiken in de Bib
ZOVLA
Activiteiten
Sluitingsdagen
Privacyverklaring bibliotheeksysteem
Privacyverklaring bibliotheekwebsite
Betalen met Payconiq
Collapse Kinderen en jongerenKinderen en jongeren
Collapse Speelpleinwerking MunkieSpeelpleinwerking Munkie
Inschrijven
Brochure vakantiewerking
Attest medicijnen
Ziekenfonds en fiscale attesten
Kan ik kosteloos annuleren?
Word animator op Speelplein Munkie
Inclusieve werking
Speelpleinwerking en sportkampen paasvakantie geannuleerd
Speelpleinwerking herfstvakantie 2020
Sportinitiaties
Sportkampen
Vakantiekampen mutualiteiten
Andere vakantie initiatieven in Zwalm
Wordt jouw straat een speelstraat deze zomer?
Uit met Vlieg
Collapse Gemeentelijke subsidies voor jeugdwerkGemeentelijke subsidies voor jeugdwerk
Gemeentelijke subsidies voor erkende jeugdwerkinitiatieven
Gemeentelijke subsidies voor kadervorming jeugdwerk
Gemeentelijke subsidies voor nieuwe jeugdwerkinitiatieven
Gemeentelijke subsidies voor kinder- of jeugdprojecten
Gemeentelijke subsidies voor kampvervoer
Collapse Jeugdraad Zwalm Jeugdraad Zwalm
Jeugdraad organiseert EHBO cursus voor jeugdleiders
Collapse Betaalbare vrije tijd en vrijetijdspasBetaalbare vrije tijd en vrijetijdspas
Vrijetijdspas
Welzijnsschakels Zwalm
Openspelendag
Kunstendag voor kinderen
Studeerruimte 'Blokhok Zwalm'
Techniekacademie 5e en 6e leerjaar
Schattenzoektocht van Vlieg
Fuifdraaiboek
Sport- en spelkoffer
Sint Feest
Dag van de Jeugdbeweging
Collapse SportSport
Collapse Sportkampen voor kinderen en jongerenSportkampen voor kinderen en jongeren
Titel
Sportinitiaties voor kinderen en jongeren
Sportinitiaties voor volwassenen
Schoolsport en sportdagen
Sportelen - seniorensportaanbod
Sportclubs en sportverenigingen in Zwalm
Collapse SportaccommodatieSportaccommodatie
Sporthal
Sport- en recreatiesite
Collapse Sportaccommodatie hurenSportaccommodatie huren
Sporthal huren?
Sportraad Zwalm
Gemeentelijke sportsubsidies
Zeker sporten (sportverzekering)
Wandelroutes Zwalm
Fiets- en mountainbikeroutes Zwalm
Ruiterroute
Burensportdienst
Collapse Betaalbare vrije tijd en vrijetijdspasBetaalbare vrije tijd en vrijetijdspas
Vrijetijdspas
Tussenkomst voor verenigingen die korting vrijetijdspas willen aanbieden
Welzijnschakels Zwalm
Tarieven Sportaccommodatie
Bewegen op verwijzing
Collapse Vlaanderens Mooiste Marathon in Zwalm - geen editie in 2020Vlaanderens Mooiste Marathon in Zwalm - geen editie in 2020
Parcours
Uitslagen
Fotoalbum
Vrijwilligers
Contact
Sponsors
Info A - Z
Collapse Zelf een evenement organiseren?Zelf een evenement organiseren?
Collapse Aanvraag en melding van je evenement aan de gemeenteAanvraag en melding van je evenement aan de gemeente
Algemeen aanvraagformulier voor evenementen
Gemeentelijke uitleendienst
Gemeentelijke afvalcontainers
Wijziging verkeersituatie (straat afzetten, parkeerverbod) voor jouw evenement?
Plaatsen van bewegwijzering of publiciteitsborden langs gemeentewegen
Aanvraag afwijking geluid
Aanvraag houden kampvuur / vuurwerk
Gemeentelijke subsidies voor buurtcomités
Drankvergunning
Inzetten van vrijwilligers voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten
Op zoek naar geschikte accomodatie
Collapse Nuttige tips voor elke organisatorNuttige tips voor elke organisator
Sabam en billijke vergoeding
Gemeentelijke uitleendienst
Provinciale uitleendienst
Informatie en regelgeving geluidsnormen
Publiciteitsborden of bewegwijzering langs gewestwegen en/of gemeentewegen
Vrijwilligerswerking en -verzekering
Verzekeringen
EHBO
Afvalbeleid
Informeer de buurt
De mini-bus van het OCMW gebruiken?
Gemeentelijke en andere accomodatie
Gebruik de gemeentelijke promotiekanalen
Fuifdraaiboek
UiT in Zwalm
Op zoek naar een vereniging in Zwalm?
Collapse Goesting in vrijwilligerswerk?Goesting in vrijwilligerswerk?
Vrijwilligerswerk voor gemeente Zwalm?
Vrijwilligerswerk - Alle info over jouw rechten en plichten
Vrijwilligersfeest
Collapse Wonen en leefomgevingWonen en leefomgeving
Collapse WonenWonen
Woonloket
Collapse Bouwen en verbouwenBouwen en verbouwen
Gratis bouwadvies/renovatieadvies
Collapse VergunningenVergunningen
Goed voorbereid naar een omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning
Stedenbouwkundige inlichtingen
Stedenbouwkundig attest
Melding werken aan niet-beschermde constructie in een beschermd stads- of dorpsgezicht
Melding zorgwonen
Wel of geen vergunning?
Planologisch attest
Milieuvergunning
Bekendmakingen omgevingsvergunningen
Dossiertaks omgevingsvergunning
Informatie over rooilijnen
Leegstand
Aanvraag signalisatie
Collapse Water, riool en septische putWater, riool en septische put
Grondwaterwinning
Aanvraag rioolaansluiting
Lozen afvalwater in de openbare riolering
Gratis analyse putwater
Plaatsing septische put
Aanvraag drinkwateraansluiting - FARYS
Gemeentelijke subsidie inzake hemelwaterput/infiltratievoorzieningen
Nuttige telefoonnummers nutsmaatschappijen
Collapse Energie en energieprestatieEnergie en energieprestatie
Is je woning aansluitbaar op het aardgas- of elektriciteitsnet?
Energieprestatie- eisen in nieuwbouwwoningen
Duurzaam bouwen met gratis bouwadvies/ renovatieadvies
Duurzaam bouwen en wonen is meer dan zonnepanelen alleen
Energiescan aanvragen
Energiehuis
Collapse Premies en subsidiesPremies en subsidies
Gemeente Zwalm
Andere premies en subsidies
Collapse Verhuizen/adresVerhuizen/adres
Aangifte van een adreswijziging
Onthaal nieuwe inwoners
Verhuizen naar het buitenland
Verhuis van een minderjarige
Referentieadres
Vertrek uit Zwalm
Melding tijdelijke afwezigheid
Activeren en blokkeren afvalcontainer
Aangifteformulier tweede verblijf
Gecoro
Wat met bouw en sloopafval?
Plannen inkijken
Collapse Mobiliteit, wegen en infrastructuurMobiliteit, wegen en infrastructuur
Collapse MobiliteitMobiliteit
Sneeuw- en ijzelbestrijding
Openbare verlichting
Openbaar vervoer
Tijdelijke politiereglementen en wegomleidingen
Trage wegen
Wegcode
Mobiliteitsplan
Autodelen
Collapse InfrastructuurInfrastructuur
Kerkhoven
Nutsmaatschappijen
Gemeentelijke accomodatie
Collapse WegenWegen
Werken aan openbare wegen
Inname openbaar domein bij werken (signalisatie)
Hou het voetpad net en onkruidvrij
Beheer van de bermen
Openbare riolering
Verplaatsing buurtwegen
Waterlopen
Collapse DuurzaamheidDuurzaamheid
Korte Keten Zwalm
Duurzame helden
Collapse Afval en containerparkAfval en containerpark
Collapse Afval en DIFTARAfval en DIFTAR
Wat betekent DIFTAR?
DIFTAR-containers kopen?
Afvalkalender lezen
Waar staan er in Zwalm glasbollen?
Waar staan er in Zwalm kledingcontainers?
PMD- en luierzakken
Asbest in of om je huis? Wat nu?
Sociale correctie voor medisch afval
Afval bij activiteiten van verenigingen
Wat met bouw en sloopafval?
Tarieven en factuur
Reglement inzamelen afval
Collapse ContainerparkContainerpark
Wat is gratis, wat betalend?
Waarmee kan ik in het park terecht?
Waarmee kan ik niet in het park terecht?
Openingsuren, adres & plan
Collapse Ophaling aan huis?Ophaling aan huis?
Wie haalt in Zwalm het huisvuil op (I.Vl.A.)?
Wat wordt wanneer opgehaald?
Wil je een ophaling aan huis op afroep van grof vuil/ oude metalen/ snoeihout?
Collapse Afval vermijdenAfval vermijden
Anti-reclamestickers en papieren telefoonboek?
Composteren
Compostvat of compostbak kopen?
Waarmee kan je terecht in de Kringwinkel?
Collapse Sluikstort, zwerfvuil en de mooimakersSluikstort, zwerfvuil en de mooimakers
Belasting op sluikstort
Zwerfvuil OVAM
Gemeentelijke subsidie voor het opruimen van zwerfvuil met je vereniging
Gemeentelijke zwerfvuilactie
Zwerfvuilacties en vrijwilligers
Mooimakers
Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval
Collapse Milieu en natuurMilieu en natuur
Collapse VergunningenVergunningen
Vergunning opslag gas, stookolie, mazout in tanks
Vergunning afvalwater
Vergunning voor het bebossen in agrarisch gebied
Vergunning voor het kappen van een boom of bos
Omgevingsvergunning voor het wijzigen van vegetatie of kleine landschapselementen
Omgevingsvergunning (milieu en stedenbouw)
Erkenningscertificaat voor een honden- of kattenkwekerij, een dierenasiel, dierenpension of dierenhandelszaak
Collapse Aanvraagformulieren vergunningenAanvraagformulieren vergunningen
Omgevingsvergunning (milieu en stedenbouw)
Overname hinderlijke inrichting
Natuurvergunning voor het wijzigen van vegetatie of kleine landschapselementen
Kapmachtiging
Bebossen van landbouwgebied
Acuut gevaar
Gemeentelijk kapreglement
Collapse Vuurwerk en vuur makenVuurwerk en vuur maken
Aanvraag tot houden van kampvuur en afsteken van vuurwerk
Vuurwerk tijdens de eindejaarsperiode
Vuurtje stoken, kan dat?
Collapse BodemBodem
Bodemattest aanvragen
Een plotse bodemverontreiniging vaststellen
Bodemonderzoek
Collapse DierenDieren
Dierenartsen in jouw buurt?
Erkenningscertificaat voor een honden- of kattenkwekerij, een dierenasiel, dierenpension of dierenhandelszaak
Bijen en bijvriendelijke omgeving
Jacht en jachtseizoen
Kat vermist? Wat nu?
Meldpunt zwerfkatten
Help je mee padden overzetten?
Rattenbestrijding
Een vos in je kippenhok?
Dierenwelzijn
Dood dier begraven
Versoepeling van de maatregelen voor hobbyhouders van pluimvee
Huisdierstickers
Vleermuizenkolonies gezocht
Neospora
Collapse Klimaatgezond Zwalm - KlimaatplanKlimaatgezond Zwalm - Klimaatplan
Naar een klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen / Klimaatplan Zwalm
Hoe kan jij nu al klimaatgezond leven?
Duurzaam bouwen: hoe warm is jouw huis?
Energiescan Energiesnoeiers
Groepsaankoop dak- en spouwmuurisolatie
Groepsaankoop zonnepanelen
Renteloze lening voor energiebesparende maatregelen
Zonnekaart
Collapse Geluidsnormen bij evenementenGeluidsnormen bij evenementen
Wat zijn de geluidsnormen?
Aanvraag afwijking geluidsnormen
Meldpunt milieuklachten (geluid, geur, sluikstort)
Milieuraad Zwalm
Collapse Boom en bosBoom en bos
Geboortebos - Geboorteboom
Vergunning voor het bebossen in agrarisch gebied
Vergunning voor het kappen van een boom of bos
Omgevingsvergunning voor het wijzigen van vegetatie en kleine landschapselementen
Gediversifieerd groenbeheer
Collapse Ruimtelijke structuurplannen en uitvoeringsplannenRuimtelijke structuurplannen en uitvoeringsplannen
Collapse Ruimtelijke structuurplannenRuimtelijke structuurplannen
Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
Provinciaal ruimtelijk structuurplan
Gewestelijk ruimtelijk structuurplan
Collapse Ruimtelijke uitvoeringsplannenRuimtelijke uitvoeringsplannen
Gemeentelijke uitvoeringsplannen
Provinciale uitvoeringsplannen
Gewestelijke uitvoeringsplannen
Woonuitbreidingsgebied "Decoenestraat" Munkzwalm
Collapse Politie en veiligheidPolitie en veiligheid
Contacteer de lokale politiezone Brakel
Maak online een afspraak met de politie
Contacteer 101 bij dringende gevallen
GAS-reglement
Levensbelangrijke telefoonnummers
Op de hoogte van tijdelijke politiereglementen en wegomleidingen?
Buurtinformatienetwerken
Collapse Subsidiewijzer gemeente ZwalmSubsidiewijzer gemeente Zwalm
Gemeentelijke subsidie inzake hemelwaterput/infiltratievoorzieningen
Gemeentelijke subsidie voor de scheiding van hemelwater en afvalwater op private eigendom bij de werken aan de riolering in de straat - afkoppelen
Gemeentelijke subsidie voor het inzaaien van groenbedekkers
Gemeentelijke subsidie voor het opruimen van zwerfvuil met je vereniging
Gemeentelijke subsidie voor aanleg en onderhoud van Kleine LandschapsElementen (=KLE's)
Gemeentelijke subsidie voor het gebruik van herbruikbare luiers
Gemeentelijke subsidies voor buurtcomités
Gemeentelijke subsidies socio-culturele verenigingen cultuurraad Zwalm
Gemeentelijke subsidsies voor erkende jeugdwerkinitiatieven
Gemeentelijke subsidies voor kadervorming jeugdwerk
Gemeentelijke subsidies voor nieuwe jeugdwerkinitiatieven
Gemeentelijke werkings-, en impulssubsidies voor sportverenigingen
Gemeentelijke subsidies voor kinder- of jeugdprojecten
Gemeentelijke subsidies voor kampvervoer
Gemeentelijke toelage bij overlijden van een oudstrijder
Gemeentelijke waardebonnen voor jubilarissen, geboortes en viering 100-jarigen
Gemeentelijke subsidies Noord-Zuid
Mantelzorgpremie
Sociale correctie voor medisch afval
Gemeentelijke subsidies bestrijding armoede
Gemeentelijke subsidies voor cultuureducatie-vorming
Subsidie scholen - preventie, natuur en technologie
Collapse Zwalm bezoekenZwalm bezoeken
Streekpunt Zwalm
Collapse Alle bezienswaardighedenAlle bezienswaardigheden
Alle-Heiligenkerk
Biestmolen
Boembekemolen
Bostmolen
De Bierbrouwer
De Handschoenstikster
De Jager
De Molenaar
De Ruitersommegang
De Steenbakker
De Wagenmaker
De Waterkersplukster
De Zaaier
Dorpsbeeld Dikkele
Dorpsbeeld Paulatem
Dorpskern Roborst
Dorpskern Rozebeke
Dorpsbeeld Wijlegem
Gedenksteen Omer Wattez
Gedenkteken Schepenbrief van Bochoute
Heros
IJzerkotmolen
Jagersboom
Kaaihoeve
Kaaimeersen
Kasteel Ten Bieze
Kasteel van Roborst
Klein Zwitserland
Koutermolen
Mijnwerkerspad
Moldergemmolen
Motte van Roborst
Munkbosbeekvallei
Onze-Lieve-Vrouw-Bezoekingkerk
Onze-Lieve-Vrouwkerk
Oude Madrienne
Pede's Molentje
Perlinkvallei
Saksenboom
Sint-Amanduskerk
Sint-Andreaskerk
Sint-Blasiuskerk
Sint-Denijskerk
Sint-Dyonisiuskerk
Sint-Gangulphuskerk
Sint-Margarethakapel
Sint-Martinuskerk
Sint-Mattheüskerk
Sint-Pietersbandenkerk
Vanderlindenmolen
Vergezicht Franskouter/Vinkemolen
Vergezicht Krekelstraat Munkzwalm
Vergezicht Vijflindenkapel Rozebeke
Vijflindenkapel
Vinkemolen
Waterkersgrachten
Zwalmbeek
Zwalmmolen
Zwalmvallei
Collapse Bezoekers en groepen welkomBezoekers en groepen welkom
Boembekemolen
Cressana (waterkersgrachten)
Documentatiecentrum Heemkundekring
Ijzerkotmolen
Kaaihoeve en Kaaimeersen
Ourobouros - biologisch-dynamisch tuinbouwbedrijf
Pedesmolen
Streekpunt Zwalm
Vinkemolen
Zwalmmolen
Collapse WandelenWandelen
Langs de Zwalmbeek
Langs charmante dorpen
Tussen wind- en watermolens
Gourmand wandelroute
De boekels van Zwalm
Munkbosbeekwandeling blauw
Munkbosbeekwandeling rood
Tussen Zwalm en Schelde
Zwalmbeekroute
Van heuvel tot vallei
Wandeling Hol van Pluto / Vliegende Hollander
Wandelroute Oude Scheldearm
Waterkersgrachtenroute
Wandelroute Oude Scheldearm kort
Perlinkvalleiwandeling
Langs molens en geuzen
Boembekewandeling geel
Boembekewandeling rood
Boembekewandeling blauw
Ommetje Roborst
Ommetje Rozebeke 2 km
Ommetje Rozebeke 4 km
Ommetje Rozebeke 6 km
Collapse FietsenFietsen
Collapse FietsroutesFietsroutes
Plan Bier - Zwalmroute
Watermolenroute
Schelde- en Zwalmvallei fietsroute - Landschapsverkenning
Fietsknooppunten
Fietsverhuur
Oplaadpunten elektrische fietsen
Mountainbikeroutes
Collapse OvernachtenOvernachten
Aire de repos
Camping Canteclaer
Casa Della Nonna
't Heufke
Jeugdverblijf Oud Klooster
Johan's Lodge
Kloosterhoeve
Latemberg
Molenbergrust
De Notelaar
't Schoon leven
Sint Blasius Hof
De Wingerd
Vakantiewoningen Zwalm
Vakantiewoning De Stoasie
Collapse Eten en drinkenEten en drinken
Bakkerij Pede
'T Bareelke
Boembekemolen
Bostmolen
Camping/Hoeve Canteclaer
Dorpsherberg de Casino
Duc d' Orleans
Feestzaal Saksenboom - Catering Koriander en Kaneel
Frituur Patat
Frituur 't Roethuis
't Hol van Pluto
't Jagershof
De Klokke
De Koffiemolen
De Kraai