Wordt jouw straat een speelstraat tijdens de Buitenspeeldag 21 april 2021?

Tijdens de Buitenspeeldag op woensdag 21 april kan je jouw straat omtoveren tot een speelstraat! De volledige breedte van de openbare weg wordt dan tussen 13 en 17 u. voorbehouden voor spelende kinderen. Een straat komt in aanmerking als speelstraat als:


• de straat in een woonzone ligt;
• de snelheid in de straat beperkt is tot 50 km/uur;
• er geen openbaar vervoer door de straat rijdt;
• er geen belangrijk doorgaand verkeer door de straat rijdt;
• de omliggende straten na de invoering van de speelstraat bereikbaar blijven;
• voldoende bewoners van de straat akkoord gaan om een speelstraat in te richten.

In de gemeentelijke uitleendienst kan je ook gratis een sport- en spelkoffer ontlenen voor je speelstraat. Duid dit aan bij je aanvraag. 
Je aanvraag moet vóór dinsdag 6 april ingediend worden. Voor de Buitenspeeldag werd de procedure wat vereenvoudigd. Aangezien het maar om 4 uren gaat, is er geen bewonersenquête nodig. 

Het aanvraagformulier en alle nodige informatie vind je in de brochure onderaan deze pagina. 
 

Speelstraten zomervakantie


Tijdens de zomervakantie kan je maximum gedurende 14 dagen, aan 1 stuk of verdeeld over verschillende weken, een speelstraat inrichten van 13 tot 20 u. Sommige speelstraten maken er iets speciaals van: een feestelijke opening, elke dag een andere thema, (bv. fietsen, stoepkrijt, volksspelen,...) of zelfs een heus buurtfeest. Je vindt onderaan de aanvraagprocedure voor de zomervakantie terug. Alle aanvragen voor de maand juli moeten vóór 15 mei ingediend worden. Alle aanvragen voor de maand augustus moeten vóór 15 juni ingediend worden.
 

             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory