Vaststelling schade aan teelten

Schade aan teelten

Wanneer in de gemeente, door onweer, hagelslag, overstroming of andere rampen aan land- en tuinbouwteelten in open lucht of onder glas, schade wordt aangericht die de bedrijfsinkomsten van de landbouwers en/of tuinders in aanzienlijke mate kan verminderen, roept de burgemeester de commissie tot vaststelling van schade aan teelten binnen de kortste termijn bijeen.

De commissie is samengesteld uit 2 landbouwers, een afgevaardigde van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap, administratie land- en tuinbouw, een afgevaardigde van het federale overheidsdienst financiën en de burgemeester of een schepen van de gemeente.

Deze commissie beslist of de aanvraag al dan niet gegrond is en maakt desgevallend de nodige vaststellingen ter plaatse. Het proces-verbaal van vaststelling van schade aan landbouwteelten kan belangrijk zijn voor de belastingaangifte.

Hoe wordt de schade vastgesteld?

Normaal gezien zijn er twee vaststellingen nodig om de schade vast te stellen:

De eerste vaststelling:

  • gebeurt zo snel mogelijk na het veroorzaken van de schade
  • er wordt een proces-verbaal van vaststelling van de oorzaak van de schade opgemaakt
  • er wordt in het proces-verbaal van vaststelling opgenomen wanneer de schade veroorzaakt werd
  • indien mogelijk wordt reeds vastgesteld hoeveel schade er werd veroorzaakt

De tweede vaststelling:

  • gebeurt bij de oogst van de beschadigde teelten
  • er wordt een proces-verbaal van tweede vaststelling opgemaakt
  • er wordt in dit proces-verbaal een definitief schadepercentage opgenomen

Welke informatie heb je nodig bij de vaststelling van de schade?

Dien het aanvraagformulier zo snel mogelijk in nadat de schade veroorzaakt is. Stuur ook de verzamelaanvraag mee, met luchtfoto's van de getroffen percelen.

Nuttig tips: neem foto's kort nadat de schade is veroorzaakt en eventueel van de evolutie van de schade.

             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory