Vaststelling schade aan teelten

Wegens de nieuwe regeling, die van kracht is sinds 2020, is het zo dat alle schade veroorzaakt door uitzonderlijke weersomstandigheden aan landbouwteelten behandeld wordt door het Vlaams Rampenfonds. Vanaf heden moet de schadelijder dus zelf binnen de zestig dagen na het schadelijk weersverschijnsel een aanvraag tot erkenning indienen bij het Vlaams Rampenfonds, bij voorkeur via het e-loket dat je kan vinden op https://rampenfonds.vlaanderen.be. Als het weersverschijnsel erkend wordt als ramp, kan eventueel een tegemoetkoming worden verkregen via het Vlaams Rampenfonds. Het blijft zeker belangrijk om na te gaan of een brede weersverzekering noodzakelijk is in het kader van deze tegemoetkoming. 
 
Voor verdere inlichtingen kan je terecht op https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds of een mailtje sturen naar rampenfonds@vlaanderen.be. Voor meer informatie, ook wat betreft de gemeentelijke schattingscommissie kan je terecht bij onze milieudienst.