Lid worden bib Zwalm, enz...?

Hoe kan ik me lid maken?
Hoeveel bedraagt het inschrijvingsgeld ?
Moet ik betalen voor het ontlenen van materialen ?
Hoe lang mag ik de materialen houden ?
Kan ik werken reserveren ?
Hoeveel bedraagt de boete ?
Kan ik het internet raadplegen in de bib ?
Kan ik Office-toepassingen in de bib gebruiken ?
Kan ik alle boeken in de bib vinden ?
Hoeveel boeken/dvd’s/strips mag ik meenemen ?

Antwoorden :

Hoe kan ik me lid maken ?
Je schrijft je in met je identiteitsbewijs.  Buitenlanders die geen vaste verblijfplaats in België hebben, betalen bij de inschrijving een waarborgsom van € 10,00.  Deze waarborgsom krijg je onmiddellijk terug bij het beëindigen van het lidmaatschap.  Iedereen die zich inschrijft, ontvangt een lenerskaart. Bij verlies van je lenerskaart,krijg je een nieuwe kaart tegen betaling.

Hoeveel bedraagt het inschrijvingsgeld ?
De inschrijving is gratis.

Moet ik betalen voor het ontlenen van materialen ?
De uitleningen van boeken en tijdschriften zijn kosteloos.  Voor de uitleen van een dvd betaal je een leengeld van € 1,00.  Bij een verlenging betaal je opnieuw € 1,00 voor drie weken.

Hoe lang mag ik de materialen houden ?
De uitleentermijn bedraagt 3 weken.  Een verlenging van die termijn is mogelijk voor zover de werken of materialen niet door andere leners zijn aangevraagd.  Dit is kosteloos, behalve voor dvd’s, waarvoor je opnieuw € 1,00 betaalt.

Kan ik werken reserveren ?
Werken of materialen die zijn uitgeleend, kan reserveren tegen een forfaitaire kostprijs  (voor o.a. verzending verwittiging dat het werk ter beschikking is) van € 0,50.

Hoeveel bedraagt de boete ?
Wie de geleende werken of materialen te laat terugbrengt, betaalt € 0,20 per uitlening en per week achterstand, behalve voor een dvd, waarvoor je opnieuw € 1,00 betaalt.  Elke begonnen week wordt als een volle beschouwd.  De kosten voor het verzenden van de maningen vallen eveneens ten laste van de gebruikers.  De 1ste brief versturen we 3 dagen na overschrijding van de termijn.    Daarna sturen we iedere week nog een herinnering, na 4 maningen volgt een aangetekend schrijven, waarvoor je ook de kosten (€ 5,50) betaalt.

Kan ik het internet raadplegen in de bib ?
Internet staat ter beschikking van iedereen die in het bezit is van een geldige lenerskaart.  Iedereen die Internet wil gebruiken moet zich - na reservatie - aan de balie melden. Het gebruik van Internet is gratis. Informatie uit Internet kan je downloaden of laten afdrukken.  Elke pagina waartoe een drukopdracht werd gegeven, dien je wel te betalen.  Per afgedrukte pagina betaal je 0,12 EUR (zwart/wit) of 0,40 EUR (kleur). 
Onze 2 pc's draaien op Ubuntu, een Linux-platform. 
In de leeszaal kan je ook een iPad, een tablet en een e-reader gebruiken, waarmee je ook op internet kan. Je kan ook via je eigen toestel (smartphone, tablet,...) gebruik maken van het internet via de GRATIS wifi-verbinding default.

Kan ik Office-toepassingen in de bib gebruiken ?
Op onze internet-PC’s kan je momenteel gebruik maken van de LibreOffice-toepassingen : Writer (tekstverwerker), Calc (spreadsheet), Impress (presentatie), Draw (tekenprogramma), Math (formules) en Database.
Je kan ook jouw teksten afdrukken aan de prijs van € 0,12 (Z/W)/€ 0,40 (kleur) per A4-blad.  Aan de computers hangt ook het webadres van een handige afdruksite, proberen maar !

Kan ik alle boeken in de bib vinden ?
Werken die wij niet in de bib hebben, kunnen, in het raam van het interbibliothecair leenverkeer, worden aangevraagd in een andere bibliotheek.  Daarvoor betaal je € 1,25 per aanvraag. Jouw bibliotheek is aangesloten bij OVINOB, en langs deze weg kan je ook zien welke boeken zich waar bevinden.  Opgepast : té recente werken kunnen niet aangevraagd worden !

Hoeveel boeken/dvd’s/strips mag ik meenemen ?
Het aantal werken of materialen dat je tegelijkertijd op één lenerskaart kan meenemen, is in theorie tot 10 beperkt. Voor (tijdelijke) uitzonderingen kan je bij het personeel informeren.
             Meldingen   Sitemap   Contact    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory