Erkenningsreglement verenigingen

Verenigingen uit Zwalm kunnen na 1 jaar werking een aanvraag tot erkenning indienen. Na erkenning hebben verenigingen recht op
  • een jaarlijkse subsidie indien voldaan wordt aan de voorwaarden uit het subsidiereglement dat betrekking heeft op de sector of een nominatieve toelage
  • het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur tegen een gereduceerd tariefhet ontlenen van materialen bij de gemeentelijke uitleendienst tegen een gereduceerd tarief
  • het uitschrijven van fiscale attesten voor kinderen jonger dan 12 jaar
  • publicatie van activiteiten in de gemeentelijke communicatiekanalen (Zwalmse Post, kalender UiT in Zwalm …).
Opstartende verenigingen kunnen een voorlopige erkenning aanvragen voor 1 jaar.
 
Verenigingen kunnen erkend worden binnen één van volgende categorieën:
  • socio-culturele vereniging
  • jeugdvereniging
  • sportvereniging
  • seniorenvereniging
  • milieuvereniging
  • niet-subsidieerbare vereniging.

 
             Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory