Schoolsport en sportdagen

De sportdienst organiseert schoolsportdagen voor kleuters en de leerlingen van het basisonderwijs van Zwalm en Horebeke:

 • woensdag 25 september 2019 : veldloop voor kleuter- en basisonderwijs
 • vrijdag 4 oktober 2019 : Kronkeldiedoe voor 1ste en 2de leerjaar
 • dinsdag 28 april 2020 : American Games – 5 de  leerjaar
 • maandag 11 mei 2020 : Rollebolle voor 1ste en 2de leerjaar


 • maandag 14 februari 2019 : sportdag voor 2de en 3de kleuterklas
 • donderdag 16 mei 2019 : sportdag voor de 1ste graad
 • maandag 20 mei 2019 : sportdag voor de 2de graad
 • dinsdag 21 mei 2019 : sportdag voor 3de graad


De sporteldag voor senioren werd een 'Sporteldag aan zee' op vrijdag 21 juni 2019.
Op donderdag 22 augustus vond een jeugdsportdag plaats in de Ijsmolenhoeve in Ronse voor jongeren van 10 tot 16 jaar.
De personeelssportdag vindt dit jaar plaats op maandag 30 september in het Sportcentrum in Kruisem.


Deze schoolsportactiviteiten worden georganiseerd in samenwerking met de MOEV (MOEV): 

 • woensdag 4 december 2019 : unihockey – 3 de graad
 • woensdag 29 januari 2020 : tussen 4 vuren – 2 de graad
 • woensdag 19 februari 2020 : netbal – 3 de graad

 

 
 




 

 



            Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory