EHBO

Eerste Hulp bij Ongevallen (EHBO) kan belangrijk zijn op jouw evenement.
Een EHBO-koffer met wat pleisters, verbanden, ontsmettingsmiddel en dergelijke moet je altijd bij de hand hebben als je iets organiseert. Naarmate het evenement groter, uitgebreider of ‘gevaarlijker’ wordt, groeit het belang om ook een echte EHBO-post te voorzien. Je kan dit zelf voorzien, maar zorg dan dat er genoeg medewerkers aanwezig zijn met voldoende kennis en ervaring op vlak van EHBO.
Link: http://www.rodekruis.be/wat-kan-jij-doen/volg-een-opleiding/zoek-een-opleiding/#!

Vaak is het interessanter om dit uit te besteden aan organisaties zoals het Rode Kruis of Het Vlaamse Kruis, die tegen een zeer faire vergoeding zullen instaan voor de opvang van mogelijke gewonden en zieken.
De beslissing om een EHBO-post te voorzien neem je best na een risicoanalyse en in overleg met de burgemeester en de hulpdiensten. Criteria daarbij zijn o.a. het type evenement, de afstand tot het dichtstbijzijnde ziekenhuis, het verwachte publiek. Zelfs het muziekgenre is een criterium. Zo is bijvoorbeeld bij een technofuif het risico op misselijkheid, braken en uitdroging merkelijk groter dan bij pakweg een kleinkunstfestival. Bij een rockconcert komen er dan weer meer breuken voor.

Enkele richtlijnen voor het bepalen of je al dan niet een EHBO-post voorziet (*):
- Vanaf 750 bezoekers doe je best een beroep op de deskundigheid van het Rode Kruis, het Vlaamse Kruis of een medische post.
- Vanaf 2.000 personen is de lokale burgemeester bevoegd. Hij/zij beslist hoeveel en welke medische middelen worden ingezet.
- Voor grote evenementen kan je advies inwinnen bij de provinciale Commissies voor Dringende Medische Hulpverlening.

Wanneer je geen EHBO-post nodig acht, hang dan op zijn minst een lijst uit met noodnummers uit (brandweer, politie, medische spoeddienst, antigifcentrum, dokter van wacht, brandwondencentrum...) en zorg dat je EHBO-koffer in orde is!

Contact en info:
Rode Kruis Vlaanderen: http://www.rodekruis.be/wat-doen-we/hulpverlening/hulp-op-jouw-evenement/
Vlaamse Kruis: https://www.hvk.be/wat-doen-we/activiteiten/ehbo-bijstand