Werken Noordlaan

Gemeente Zwalm is samen met Farys, Aquafin en het Agentschap Wegen en Verkeer gestart met de uitvoering van het project Noordlaan.
 
Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van de Noordlaan en de Steenweg laten aansluiten op de waterzuivering in de Bruggenhoek. Hiervoor zal de bestaande collector, ter hoogte van de Noordlaan, langs de Zwalmbeek gebruikt worden. Het hemelwater wordt in bestaande grachten en een bijkomend bekken gebufferd en vertraagd geloosd naar de Zwalmbeek.  
 
Het volledige project is opgedeeld in verschillende fases, die je kan opvolgen op onderstaande website van Aquafin. 
Let wel: de startdatum van werken die hinder zullen veroorzaken, is nog onduidelijk ten gevolge van de getroffen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 
 
             Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory