Werken Noordlaan

Gemeente Zwalm is samen met Farys, Aquafin en het Agentschap Wegen en Verkeer gestart met de uitvoering van het project Noordlaan.
 
Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van de Noordlaan en de Steenweg laten aansluiten op de waterzuivering in de Bruggenhoek. Hiervoor zal de bestaande collector, ter hoogte van de Noordlaan, langs de Zwalmbeek gebruikt worden. Het hemelwater wordt in bestaande grachten en een bijkomend bekken gebufferd en vertraagd geloosd naar de Zwalmbeek.  
 
Het volledige project is opgedeeld in verschillende fases, die je kan opvolgen op onderstaande website van Aquafin. 
 

Vanaf woensdag 7 oktober 2020, mits gunstige weersomstandigheden, starten de werken van fase 2. Vanaf dan start de opbraak van de bestaande wegenis en de aanleg van de riolering voor de zone vanaf woning 6 tot woning 20 op de hoofdweg. Aansluitend dezelfde werkzaamheden in de zijtak rond het Millenniumpark tot aan woning 47.
Er is nog steeds geen doorgaand verkeer mogelijk op de N415. Dit zal zo blijven voor de gehele duur van de werken. Het verkeer dient de hoofdwegen te volgen aangegeven door de omleggingsborden om de bestemming te bereiken binnen of in de buurt van de werfzone. De handelaars in de Zuidlaan kan je bereiken door de omleiding te volgen via de Latemdreef en de Boekelbaan.  Voor de handelaars in de Noordlaan kijk je best naar de plaatselijke aanduidingen.
Het winkelcentrum, appartementsgebouw (nummer 9) en kinesistenpraktijk en het notariaat (nr. 11) zijn bereikbaar via de Zuidlaan.