Werken Noordlaan

Gemeente Zwalm is samen met Farys, Aquafin en het Agentschap Wegen en Verkeer gestart met de uitvoering van het project Noordlaan.
 
Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van de Noordlaan en de Steenweg laten aansluiten op de waterzuivering in de Bruggenhoek. Hiervoor zal de bestaande collector, ter hoogte van de Noordlaan, langs de Zwalmbeek gebruikt worden. Het hemelwater wordt in bestaande grachten en een bijkomend bekken gebufferd en vertraagd geloosd naar de Zwalmbeek.  
 
Het volledige project is opgedeeld in verschillende fases, die je kan opvolgen op onderstaande website van Aquafin. 
 
Fase 1a werd afgerond. Hierdoor is het winkelcentrum terug bereikbaar via de Zuidlaan. De tijdelijke oprit wordt gesupprimeerd.
Ook het appartementsgebouw (nr.9), kinesistenpraktijk en het notariaat (nr. 11) zijn bereikbaar via de Zuidlaan. 
We vragen je ook je enkel via de Zuidlaan naar deze gebouwen te begeven en niet via de werf, ook al staan de afsluitingen open voor werfverkeer.