Praktische info

Waarom deze werken? 

Europa heeft haar lidstaten een aantal richtlijnen opgelegd om de kwaliteit van onze waterlopen te verbeteren. In België is de waterkwaliteit een bevoegdheid van de gewesten. Het Vlaamse Gewest doet een beroep op Aquafin om het huishoudelijke afvalwater te zuiveren. Niet om er drinkwater van te maken, maar wel om onze beken en rivieren terug proper te krijgen.

Aquafin heeft al heel wat inspanningen geleverd om de nodige infrastructuur uit te bouwen, waardoor momenteel 83% van al het huishoudelijk afvalwater in Vlaanderen gezuiverd wordt. Een goed resultaat, maar nog ver verwijderd van de doelstelling van 98%.  De resterende 2% zal ingevuld worden door de plaatsing van individuele zuiveringsinstallaties voor de afgelegen woningen.

Interessante informatie en algemene filmpjes over de werkzaamheden rond waterzuivering vind je op de website van Aquafin

Wie voert welke werken uit?  

Aquafin 
-Aanleg vuilwater- en regenwaterriolering in de Noordlaan
-Aanleg bufferbekken Milleniumpark
-Heraanleg wegenis
Farys
-Aanleg vuilwaterriolering in de achtertuinen
-Aanleg bufferbekken
Agentschap Wegen en Verkeer
-Heraanleg wegenis en fietspad in de Noordlaan
Gemeente Zwalm
-Verfraaiingswerken langs de Noordlaan


             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory