Afvalkalender lezen

De afvalkalender geeft onder andere een overzicht van:
  • De ophalingen van de diverse afvalstromen: restafval, papier – karton, PMD, grof huisvuil en snoeihout.
  • Openingsuren van het containerpark.
  • Inzamelregels en –tips.
De afvalkalender krijg je elk jaar rond de kerstperiode in de brievenbus. Een afvalkalender kan je bekomen bij de milieudienst op het gemeentehuis of je kan een exemplaar downloaden.
             Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory