Grof vuil, snoeihout en oude metalen

Je kan snoeihout, grof restafval en oude metalen op afroep en tegen betaling bij je thuis laten ophalen. De ophaling kan telefonisch aangevraagd worden op de Diftar-informatielijn. De exacte datum van de ophaling word je dan telefonisch meegedeeld. Er zijn 6 ophalingen per jaar voorzien. Wat telefonisch niet werd aangegeven, wordt ook niet meegenomen!

Voor de ophaling aan huis op afroep van grof vuil/oude metalen betaal je 30 euro per afroep.
Voor de ophaling aan huis op afroep van snoeihout betaal je 15 euro per afroep.
Per afroep kan maximaal 3 kubieke meter grof vuil en 3 kubieke meter snoeihout worden aangeboden.

Snoeihout

Maximum 2 meter lang, in bundels van maximaal 20 kg en een diameter van max. 30 cm per bundel.

Grof huisvuil

Alle huishoudelijke afval dat niet selectief wordt ingezameld en dat niet in de donkergroene container kan. Ga er vanuit dat het een overwegend brandbare fractie moet zijn: grote brandbare stukken, oude matrassen, samengebonden oude tapijten, …
Wat mag niet? Elektrische apparaten, autobanden, vlak glas, asbestafval, alles wat selectief wordt ingezameld, ...
Sommige spullen kunnen voor iemand anders nog nuttig zijn. Deze kan je binnenbrengen in of laten ophalen door de kringwinkel.

Oude metalen

Allerlei materiaal vervaardigd uit metaal, fietskaders, metalen badkuipen, metalen omheiningen, …

             maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory