Energiehuis

Door je woning te isoleren of je oude stookketel te vervangen door een condensatieketel, kan er heel wat energie bespaard worden én kan de energiefactuur drastisch dalen.
Deze investeringen kosten echter ook geld en dat budget is niet altijd direct voorhanden. Daarom kunnen burgers via het Energiehuis SOLVA een gunstige lening aangaan om energiebesparende investeringen aan de woning uit te voeren. 
 
Sinds 2019 is dit een 0%-lening met een maximumbedrag van 15 000 euro, dat over een termijn van maximum 10 jaar terugbetaald dient te worden. Bovendien kan je sinds 2019 enkel aanspraak maken op deze lening als je behoort tot een specifieke doelgroep:

• personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);
• huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan 18.730,66 euro verhoogd met 3.467,55 euro per persoon ten laste;
• personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
• personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;
• beschermde afnemers;
• gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal 31.340 euro verhoogd met 1.630 euro per persoon ten laste (het inkomen van 3 jaar terug).

Bij het energiehuis kan je ook terecht voor advies en begeleiding.
De nieuwe taakstelling van de Energiehuizen zorgt dat burgers er sinds dit jaar niet enkel terecht kunnen voor een renteloze energielening maar ook voor vragen in verband met energiebesparing, renovatiewerken en hernieuwbare energie. Het Energiehuis geeft gratis advies en begeleiding bij verschillende energiebesparende renovatiewerken en -investeringen. Zo geeft de adviseur tips over de renovatie en vergelijkt hij offertes. Dit kan allemaal online, telefonisch of via een persoonlijk gesprek.
Wanneer nog geen dakisolatie, hoogrendementsglas of efficiënte verwarming aanwezig is, kan de adviseur ook langskomen om meetgegevens te verzamelen die nodig zijn voor de uitvoering van de werken. Ook begeleiding bij de uitvoering van de werken en het aanvragen van de premies nadien, behoort tot de dienstverlening. Het Energiehuis heeft zicht op wie hiervoor in aanmerking komt.

Woon- en energieloket in de buurt
Vanaf voorjaar 2020 kunnen burgers in elke Zuid-Oost-Vlaamse gemeente terecht met vragen over wonen en energie, voor de aanvraag van een premie of energielening, een leveranciersvergelijking, het opvragen en vergelijken van offertes, …

Het Energiehuis Zuid-Oost-Vlaanderen
Pavol Orlicky
energiehuis@so-lva.be
053 64 65 28 
Enkel op afspraak!
 

 


            Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory