Referentieadres

Een referentieadres is het adres van een natuurlijk persoon die is ingeschreven in het bevolkingsregister en waarop, met de toestemming van laatstgenoemde, iemand zonder verblijfplaats is ingeschreven.

Volgende personen zonder vast adres kunnen een referentieadres hebben:
• bewoners van een mobiele woning (schippers, kermisreizigers,...)
• mensen zonder voldoende bestaansmiddelen
• mensen die als tijdelijk afwezig worden beschouwd, namelijk: ◦mensen die om beroepsredenen gedurende maximaal 1 jaar een bepaalde opdracht uitvoeren in een andere gemeente van het land of in het buitenland
◦ militairen in Duitsland of naar het buitenland gedetacheerd
◦ Belgische diplomatieke ambtenaren, technisch personeel van diplomatieke missies en consulaire beroepswerknemers
◦ personeel van de coöperatie met ontwikkelingslanden voor de duur van hun opdracht

De vaststelling van een referentieadres veronderstelt niet alleen het akkoord van de persoon die op dat adres is ingeschreven, maar ook de garantie dat die persoon de post van de tijdelijk afwezige zal ophalen en doorsturen naar de geadresseerde.
 Zuidlaan 36
9630 Zwalm
Tel 055 48 05 92

Openingsuren

Van 16/03/2020 tot en met 19/04/2020 geldt onderstaande uurregeling niet en wordt enkel op afspraak gewerkt (een afspraak kan je telefonisch maken op 055 49 91 91). De dienst blijft wel op onderstaande uren telefonisch en via mail beschikbaar.

maandag tot vrijdag: 9 tot 11.30 u.
woensdagnamiddag: 14 tot 16 u.
donderdagavond: 17.30 tot 19.30 u.
Elke eerste zaterdag van de maand van 9 tot 11.30 u.
Opgelet: tijdens de maanden juli en augustus is de dienst niet open op donderdagavond

            Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory