Plaatsing septische put

Ga je bouwen of verbouwen? Dan is een septische put verplicht. Maar waarom is een septische put belangrijk? En hoe pak je dat aan?

In Vlaanderen is op veel plaatsen riolering aanwezig of gepland. In straten waar riolering ligt, zijn de bewoners verplicht om aan te sluiten. De riolering voert hun afvalwater af naar de dichtstbijzijnde rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Die zuivert het water en loost het nadien in een nabijgelegen waterloop. Septische putten laten de vaste stoffen in het afvalwater bezinken of oplossen. Dit voorkomt aanslibbing in de riolen en beperkt het risico op wateroverlast en geurhinder.

Dubbele functie

Een septische put is een vergaarbak in beton of kunststof met twee compartimenten. In de put bezinken de vaste organische stoffen, voornamelijk fecaliën. Vervolgens breken bacteriën de bezonken organische stoffen af: dit is de septische werking van de put.

Woon je in een gebied waar reeds riolering ligt die is aangesloten op een RWZI - op www.vmm.be kan je dit nagaan – dan komt alleen zogenaamd zwart afvalwater van het toilet in de septische put terecht en heb je een tank van minstens 2.000 liter nodig voor een gezin tot vijf personen. Per extra persoon reken je 300 liter bij.

Waar nog geen riolering is of waar de riolering nog niet op een RWZI is aangesloten moet je alle afvalwaterstromen via een septische put voorbehandelen. Dus zowel het "zwarte" afvalwater van het toilet, als het "grijze" afvalwater uit vaatwas, wasmachine, gootsteen, … Het minimale putvolume voor een gezin tot vijf personen is 3.000 liter, met 600 liter per bijkomende inwoner. Houd er bij het ontwerp van je afvoersysteem rekening mee dat je later het grijze afvalwater makkelijk moet kunnen loskoppelen van de septische put. Zorg ervoor dat de in- en uitgaande rioolleidingen voldoende hellen, zo voorkom je verstopping.
Regenwater moet gescheiden afgevoerd worden van het afvalwater. Bij hevige, langdurige regenval kan het regenwater de bacteriën wegspoelen en valt het zuiveringsproces stil.

Dagelijks gebruik

Niet-afbreekbare producten zoals maandverbanden en hygiënische doekjes verstoren de werking van de septische put. Toiletpapier is in principe wel goed verteerbaar. Dit varieert naargelang de hoeveelheid vezels in het papier en de kwaliteit ervan. Kleuren en parfums zijn in principe niet schadelijk. Gebruik voor de schoonmaak van het toilet bij voorkeur biologisch afbreekbare producten. Giet geen giftige producten zoals verf en verdunners, chemicaliën, medicatie, … in het toilet. Breng ze naar het containerpark.

Jaarlijkse controle

Is de korst bovenin de put meer dan 15 cm dik of bestaat meer dan de helft van het volume uit slib, dan laat je de put ruimen. Pomp hem niet helemaal leeg, want dan verstoor je het afbraakproces.

Afschaffing met grote gevolgen

Vroeger hadden de meeste huizen een septische put. Die was nodig om het huishoudelijk afvalwater enigszins te zuiveren voordat het in de grachten of beek terechtkwam. Vanaf de jaren zestig zuiverden RWZI’s het grootste deel van het afvalwater. De septische put werd plots een nadeel, omdat hij het afvalwater verdunde. Water dat te veel verdund in de RWZI terechtkomt, belemmert de goede werking van die installatie. Septische putten werden niet meer geplaatst en soms buiten dienst gesteld. Maar als de septische putten hun werk niet meer doen, bevat het afvalwater te veel vaste stoffen. Die verstoppen de buizen en verminderen de afvoercapaciteit van de riolering. Met als gevolg: een hoger risico op wateroverlast en geurhinder. Door de aanslibbing in de buizen ontstaat een biochemisch proces, dat de rioleringen als het ware doet "wegrotten". Dit vergroot de kans op wegverzakkingen. Omdat we het regenwater loskoppelen van het afvalwater, is het afvalwater dat door de buizen stroomt dikker dan vroeger. Resultaat: het risico op aanslibbing verhoogt nog.

Voor meer informatie kan je terecht bij FARYS.

             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory