Versoepeling van de maatregelen voor hobbyhouders van pluimvee

De noodmaatregelen om verspreiding van ziekte van Newcastle bij hobbyhouders tegen te gaan zijn gewijzigd.
Op 3 december 2018 is het Ministerieel Besluit van 22 november 2018 gepubliceerd dat wijzigingen aanbrengt in het ministerieel besluit van 24 juli 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle. 

De mens is niet gevoelig voor de ziekte. De consumptie van eieren, kippenvlees en kippenproducten vormt dan ook geen enkel risico. Er bestaat geen gevaar voor de volksgezondheid. 

Op basis van de resultaten van het epidemiologisch onderzoek legde het FAVV sinds 2 juli 2018 en verlengd vanaf 1 augustus 2018 voor onbepaalde tijd maatregelen op voor alle hobbyhouders van pluimvee in België. Deze meest recente wijzigingen, geldig vanaf 28 januari 2019, betekenen voor de hobbyhouders de terugkeer naar een normale situatie.

Tentoonstellingen en verzamelingen

Een deel van de versoepelingen hebben betrekking op de tentoonstellingen en verzamelingen van pluimvee of vogels andere dan openbare markten. 
Op deze evenementen zijn volgende bepalingen van kracht: 
  • de Lokale Controle-Eenheid van het FAVV moet op de hoogte zijn;
  • aanwezigheid van een dierenarts;
  • er moet een inventaris worden bijgehouden van de aanwezige deelnemers;
  • alle aanwezige kippen, kalkoenen, parelhoenders, kwartels, fazanten, patrijzen, loopvogels, duiven en pauwen moeten gevaccineerd zijn door een dierenarts en dit minstens 15 dagen vóór en ten hoogste 9 maand vóór het verzamelen. Dit moet aangetoond worden aan de hand van een vaccinatieattest opgesteld door deze dierenarts. Voor eenden, ganzen en dwergkwartels geldt de vaccinatieplicht niet.

Verkoop van pluimvee

Het is weer toegestaan voor hobbyhouders om hun pluimvee direct te verkopen aan andere hobbyhouders. Hier zijn geen bijzondere voorwaarden aan verbonden.
Het nieuwe Ministerieel Besluit stipuleert ook dat een hobbyhouder pluimvee mag verkopen aan pluimveehandelaars, maar enkel onder welbepaalde voorwaarden:
  • de hobbyhouder moet geregistreerd zijn in Sanitel
OF

  • het pluimvee moeten geringd zijn met een gesloten pootring.
In beide gevallen moet het pluimvee minstens 15 dagen vóór en ten hoogste 9 maand vóór het verhandelen gevaccineerd zijn door de dierenarts. 
Als bewijs van vaccinatie geldt een attest opgesteld door de dierenarts.

Het volledig dossier over de ziekte van Newcastle is terug te vinden op de website van het Voedselagentschap: http://www.afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/newcastle/
 
De huidige geldende maatregelen (vanaf 28 januari 2019) kan u vinden via:


             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory