Beheer van de bermen in de ruilverkavelingen

Vanaf de jaren ’80 gebeurden in de gemeente een aantal ruilverkavelingen. Er zijn drie grote ruilverkavelingsgebieden in de gemeente. De destijds aangelegde wegen (± 3 m breed) en de bermstroken aan weerszijden van de wegen behoren tot het openbaar domein van de gemeente. Deze bermstroken zijn de laatste jaren in onbruik geraakt en de meeste gebruikers van percelen langsheen de ruilverkavelingswegen zijn de traditie van de bermstroken ondertussen vergeten. Soms worden de landbouwgronden tot tegen de wegen bewerkt en wordt zo de bermstrook beschadigd.

Jammer, want deze groene bermstroken kunnen nochtans een enorme meerwaarde bieden zowel voor de landbouwers als voor recreanten. Vooreerst zorgen deze groene bermen voor een bijkomende bescherming tegen erosie, blijven de wegen properder en kunnen ze helpen bij de passage van het verkeer. Daarenboven kunnen deze bermen recreanten zoals wandelaars en ruiters plezieren en zullen de groene bloemrijke bermen bijen en andere insecten aantrekken waardoor een meer natuurlijke situatie ontstaat.

Binnen erosiegevoelige gebieden kunnen landbouwers daarenboven een beheersovereenkomst afsluiten met de Vlaamse Landmaatschappij waarbij een vergoeding kan worden verkregen om gedurende een bepaalde periode naast de bestaande bermstrook een groenzone aan te leggen en te onderhouden.

De gemeente wil samen met de gebruikers van de percelen de in onbruik geraakte bermen herstellen. Gemiddeld zijn de bermstroken die behoren tot het openbaar domein minstens ongeveer 1 m breed langs beide zijden van de weg. Bermen van 1.5 m tot zelfs 2 m zijn echter geen uitzondering. Voor de juiste afmetingen kunnen gebruikers van percelen steeds terecht bij de eigenaars van de gronden of op het gemeentehuis, waar men de plannen van de ruilverkavelingsgebieden kan raadplegen. In de toekomst zullen deze bermen, volgens hun exacte afmetingen, dan ook onderhouden worden door de gemeente. Gewassen aangeplant op de bermenstroken behorend tot het openbaar domein zullen in het kader van het bermdecreet dan ook afgemaaid worden. De gemeente moet immers uitvoering geven aan het "bermdecreet” en zal de stroken volgens vastliggende tijdstippen maaien. Het respecteren van de afmetingen van de bermen en het eventueel herstel van beschadigde bermen wordt tevens opgenomen in het gemeentelijk reglement met administratieve sancties.

             Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory