Pesticidenvrij onderhoud van de bermen

Sinds 2015 mogen openbare diensten geen vervuilende pesticiden meer gebruiken voor het beheer van alle parken, bermen, straten, enz. Ook scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven en zorginstellingen moeten hun tuinen, speelplaatsen en parkeerterreinen zonder pesticiden onderhouden.

Pesticiden die je gebruikt tegen kruid of om bladluizen te bestrijden, vervuilen onze leefomgeving. Ze dringen in de bodem en tasten het grondwater aan. Of vloeien mee met regenwater naar de riolen en in waterlopen. Om het drinkwater in Vlaanderen veilig te stellen, zijn er al jaren voorwaarden voor het gebruik van pesticiden in gebieden waar drinkwater gewonnen wordt uit grondwa­ter. Voor land- en tuinbouwactiviteiten is er de code van goede landbouwpraktijken voor gewasbeschermingsmiddelen die voorschrijft hoe pesticiden moeten worden gebruikt.
             Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory