Waarom heraanleg naar gescheiden riolering?

Afvalwater dat niet naar een zuiveringsinstallatie wordt afgevoerd komt in onze waterlopen terecht. Hierdoor wordt schade veroorzaakt aan de fauna en flora in deze grachten en beken.
De overheid heeft de laatste jaren veel inspanningen geleverd voor de aanleg van collectoren en waterzuiveringsinstallaties waardoor de waterkwaliteit in de beken al aanzienlijk is verbeterd, maar er dient nog steeds een inspanning te worden geleverd.
En de verschillende overheden willen dit niet alleen, de Europese regelgeving verplicht de lokale besturen bovendien om, in fasen, volledig om te schakelen naar gescheiden riolering.

             Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory