Wegenis- en rioleringswerken Noordlaan

  Facebook  Twitter  Email  Print

Op 1.12.2016 werden de aangelanden van de Noordlaan uitgenodigd op de eerste infovergadering betreffende de komende werken in de Noordlaan.

Voor deze werken slaan Aquafin nv en het Vlaamse Gewest, afdeling wegen en verkeer (AWV)de handen in elkaar. Aquafin zal een collector aan leggen vertrekkende van aan het Hoofd tot aan de reeds bestaande collector langs de Zwalmbeek. Aangezien alle aanpalende percelen ook hun afval- en regenwater moeten scheiden werden zij hierover geïnformeerd.

Dit is de eerste stap voor de rest van het dossier. Nu moeten de verdere plannen van riolering en wegenis verder worden opgemaakt, moet een archeologie nota worden opgemaakt, moet gekeken worden waar het regenwater extra kan gebufferd worden, moeten de nodige vergunningen worden verkregen…

De werken zijn voorzien te starten na het beëindigen van de werken Zottegemsesteenweg.werken-noordlaan.pdf
(3,73 MB)