Hou het voetpad net en onkruidvrij

Een kleine moeite om ongelukken te voorkomen!

Wist je dat bewoners en/of eigenaars eigenlijk zelf moeten instaan voor het proper houden van het voetpad. Zo is iedere bewoner verplicht om voor zijn deur onkruid te verwijderen. Ook overhangende beplantingen, die hinderlijk zijn voor de voetgangers of de weggebruikers, moeten verwijderd. Opgelet, je dient er wel rekening mee te houden dat je hierbij geen herbiciden mag gebruiken op openbaar domein.

In de wintermaanden is iedere eigenaar/bewoners eveneens verantwoordelijk voor het ruimen van sneeuw van het trottoir voor zijn pand, minimum over een breedte van 1 meter. Sneeuw en ijs mogen worden opgehoopt aan de rand van het voetpad, maar niét in de goot, op de rijweg of het fietspad. Trouwens, het zuiver houden van afvoergoten buiten de winter – om een vrije afvoer van regenwater te verzekeren – is ook steeds ten laste van de bewoners en/of eigenaars. De bedoeling is dus om het openbare domein niet alleen proper, maar ook goed toegankelijk en veilig te houden.

Wil dat zeggen dat de gemeente niets doet? Natuurlijk niet. De gemeente staat sowieso in voor het grote onderhoud en herstellingen van voetpaden, bermen en wegenis. Groene bermen worden frequent gemaaid, straatbomen worden gesnoeid of vervangen. Goten worden gekuist, kolken vrijgemaakt en/of een gespecialiseerde firma komt langs om de rioolputjes leeg te zuigen.