Buurtinformatienetwerken

BIN Zelfstandigen

Coördinator: Koen De Raeve
GSM: 0475 94 39 05
 

BIN Hundelgem

Coördinator: Christian Van Driessche
GSM: 0476 52 89 79
 
 

Wat is een buurtinformatienetwerk?

Een buurtinformatienetwerk (BIN) zoals dat van Hundelgem is een samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie binnen een bepaalde buurt. De actoren van het project zijn de burgers (meewerken), een coördinator (leiding geven) en de lokale politie (overleggen).
Een buurtinformatienetwerk voor zelfstandige ondernemers (BIN-Z) zoals er eveneens één actief is in onze gemeente is een samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie binnen een commerciële buurt. De actoren van het project zijn hier de zelfstandige ondernemers, de lokale politie en de lokale bestuurlijke overheden.

Wat is het doel van een BIN of BIN-Z?

Het algemene veiligheidsgevoel te verhogen, de sociale cohesie te bevorderen en het belang van preventie te verspreiden.

Hoe werkt een BIN?

De algemene werking van een BIN wordt geregeld door de ministeriële omzendbrief van 10 december 2010. Er wordt een permanent systeem opgezet van informatie-uitwisseling tussen de lokale politie en de burgers en er worden preventieve tips verspreid. De nadruk ligt daarbij op het verspreiden van nuttige gebruiksklare informatie die altijd afgestemd moet zijn op de specifieke noden en behoeften van de betrokken burgers.
Een goede voorbereiding en organisatie is zeer belangrijk. Daarnaast is ook een voortdurende evaluatie een voorwaarde om het BIN verder te laten evolueren en te laten uitgroeien tot een sterke organisatie. Alle betrokken partners zullen zorgen voor een informatie-uitwisseling, waarbij de eigenheid van elke partner gerespecteerd wordt. Een telefoontje van een oplettend BIN-lid kan het verschil maken tussen het wel of niet kunnen opsporen van de dader(s) van criminele feiten. Leden van het BIN zijn geen ‘verklikkers’. Dat wordt trouwens vermeden door het ondertekenen van een charter. Het sleutelwoord is ‘betrokkenheid’. Mensen engageren zich om de leefbaarheid in hun wijk of straat te verhogen. Als iemand een beschrijving geeft van een verdacht voertuig bijvoorbeeld, kan dat een meerwaarde betekenen voor een onderzoek naar homejacking.