Gemeentelijke werkings-, en impulssubsidies voor sportverenigingen

Erkenningen subsidiëring

Algemene subsidies voor erkende sportverenigingen

Elk jaar dienen de sportverenigingen die dit willen zich te laten erkennen door het college van burgemeester en schepenen.
Deze sportclubs krijgen dan op het einde van het jaar subsidiereglement en documenten voor een subsidieaanvraag voor hun werking in dat afgelopen jaar.

Impulssubsidies

De aanvraag tot het bekomen van impulssubsidies kan ook elk jaar voor het einde van het jaar ingediend worden. Deze subsidies worden gegeven voor kwaliteitsverbetering van de jeugdsportbegeleiders. Clubs die werken met gediplomeerde trainers die geregeld bijscholingen, clinics, vormingen of stages volgen kunnen van deze subsidies genieten. De clubs die deze subsidies mogen ontvangen voor 2019 zijn voetbalclub SK Munkzwalm en WIK Boekel.